Tarief neerlegging jaarrekening verenigingen 2017 Nationale Bank

Geschreven door Lexalert
Foto: G =]  

De Nationale Bank van België (NBB) wijzigde de tarieven voor de neerlegging van een jaarrekening voor verenigingen en stichtingen (VZW,,...) vanaf 27 november 2017. De tarieven stijgen met 1,17 euro voor verenigingen. 

De reden hiervoor is een stijging van de bijdrage bestemd voor de Commissie voor Boekhoudkundige Normen. Deze bijdrage bedroeg 2,23 euro en stijgt naar 3,40 euro. Dit wordt bepaald in het KB van 3 september 2017 (B.S. 11 september 2017). 

Het tarief voor het neerleggen van jaarrekeningen wordt bepaald door:

  • de gebuikte drager: XBRL, PDF of papier
  • het model van de jaarrekening: volledig of klein

(KB 19 december 2003., Art. 30)

Ook de tarieven voor vennootschappen werden aangepast.

XBRL-bestand

  in euro
Volledig, verkort of ander model 68,90

PDF-bestand

  in euro
Volledig, verkort of ander model 122,50

Jaarrekening op papier

  in euro
Volledig, verkort of ander model 128,40

Verbeterde jaarrekening

 

in euro

Volledig, verkort of ander model 65,50