Modaliteiten win-winlening versoepeld door Coronacrisis

Geschreven door Dhr. Marty Vankemmel, Alaska Accountants, www.alaska-group.eu
Foto: Dennis Skley  

Via de Vlaamse win-winlening kan een onderneming niet via de bank, maar bij vrienden of familie een lening aangaan die voor beide partijen interessant is. Om ondernemingen door de coronacrisis een hart onder de riem te steken, heeft de Vlaamse regering beslist om de toepassingsvoorwaarden van de win-winlening te versoepelen en aantrekkelijker te maken.

Win-winlening

De Vlaamse win-winlening bestaat sinds 2006 en biedt de mogelijkheid aan vrienden of familie van een kleine ondernemer hem/haar een lening toe te staan in ruil voor een belastingvoordeel van 2,5% in de personenbelasting voor elk jaar dat de lening loopt. Concreet mag de geldschieter 2,5% van het uitgeleende bedrag in mindering brengen van de te betalen belasting. Aan de lening worden wel grenzen gesteld, zowel voor de geldschieter als voor de kleine ondernemer. Een geldschieter kan maximaal 50.000 euro lenen en de kleine ondernemer kan maximaal 200.000 euro aan win-winleningen opstrijken. Door de coronacrisis zijn die grensbedragen wel verhoogd, nl. naar 300.000 euro voor de kleine ondernemer, en naar 75.000 euro voor de kredietgever.


►Blijf op de hoogte over de juridische actualiteit met onze gratis nieuwsbrief - Kies de relevante rechtstakken


Toepassingsgebied

Het ‘personele’ toepassingsgebied is ook wat gewijzigd. Zo kan o.m. een echtgeno(o)t(e) weliswaar nog steeds geen win-winlening toestaan aan haar echtgeno(o)t(e)-kleine ondernemer. Is de kleine ondernemer een vennootschap, dan kan de bestuurder of aandeelhouder daarvan geen geldschieter voor de vennootschap zijn. Echter, een aandeelhouder met maximaal 5% aandelen in een vennootschap kan daaraan wel een lening toestaan. In principe heeft de Win-winlening tevens een vaste looptijd van 8 jaar, maar die looptijd werd versoepeld. Voortaan kan de duurtijd variëren van 5 tot 10 jaar. Reeds bestaande win-winleningen die in 2020 aflopen, kunnen ook met 2 jaar verlengd worden. Het fiscaal voordeel van 2,5% voor de geldschieter blijft behouden, zelfs al wordt de lening verlengd tot het maximum van 10 jaar.

Fiscale waarborg

Tenslotte is ook de fiscale waarborg uitgebreid. Een win-winlening is eigenlijk immers achtergesteld. Gaat een eenmanszaak of vennootschap die een win-winlening heeft gekregen failliet, dan worden eerst alle gewone schuldeisers uitbetaald en pas daarna, als er nog iets overblijft tenminste, de geldschieter. In dat geval kan de geldschieter echter nog steeds 30% van het nog uitstaande kapitaal via de fiscus recupereren. Concreet gebeurt dat via een belastingvermindering. De Vlaamse regering heeft die waarborg opgetrokken naar 40%. Dat geldt voor alle leningovereenkomsten die worden afgesloten tot eind 2021, en nog voor de ganse looptijd.