Mobiliteitsbudget - Wat is het?

Geschreven door Lexalert

De wet van 17 maart 2019 betreffende de invoering van een mobiliteitsbudget voegt, zoals de titel doet vermoeden, een mobiliteitsbudget in. Het gaat om een tweede systeem dat, naast de “mobiliteitsvergoeding” (beter gekend als “cash for cars”), werkgevers en -nemers meer moet aanmoedigen om een alternatief woon-werkverkeer aan te bieden.

Volg het on demand seminarie Mobiliteit van werknemers: cash for car en mobiliteitsbudget met Leen DE VRIESE

Deze wet voorziet voor werkgevers de mogelijkheid tot invoering van een mobiliteitsbudget als alternatief voor de bedrijfswagen. Dit mobiliteitsbudget is gebaseerd op drie pijlers waarbij de werknemer vrij kan kiezen welke van deze drie pijlers hij wenst te gebruiken.

De eerste pijler betreft alsnog een bedrijfswagen, zij het dan wel een milieuvriendelijke wagen die voldoet aan specifieke ecologische eisen. Deze wagen ondergaat de gewone fiscale en parafiscale behandeling van een bedrijfswagen.

De tweede pijler is een verzamelnaam voor een heel aantal alternatieve en duurzame vervoersmodi zoals het openbaar vervoer, de fiets, deeloplossingen enz.

De derde pijler tenslotte geeft de werknemer recht op de uitbetaling van het saldo van het mobiliteitsbudget dat niet is besteed geweest in de twee andere pijlers.

Om het gebruik van alternatieve vervoersmodi zoveel mogelijk aan te moedigen wordt voorzien in een fiscale vrijstelling van de tweede pijler terwijl de derde pijler onderworpen wordt aan een specifieke sociale bijdrage van 38,07 %.

Het mobiliteitsbudget staat niet alleen open voor werknemers met een bedrijfswagen maar ook voor zij die er aanspraak kunnen op maken volgens het bedrijfswagenbeleid van de werkgever.

► Lees ook Cash for car - 12 FAQ over de mobiliteitsvergoeding

De wet van 30 maart 2018 betreffende de invoering van een mobiliteitsvergoeding heeft de mogelijkheid gecreëerd voor werknemers met een bedrijfswagen om hiervan af te zien en een geldsom in de plaats te ontvangen. Deze mobiliteitsvergoeding wordt fiscaal en sociaal behandeld zoals een bedrijfswagen.

Omdat de mobiliteitsvergoeding (cash for cars) een alles of niets verhaal is, met name ofwel de bedrijfswagen inruilen ofwel behouden, wou de regering een tweede alternatief te bieden voor de bedrijfswagen, zijnde een mobiliteitsbudget.

Dit mobiliteitsbudget is kortweg gebaseerd op drie pijlers, de werknemer kiest vrij het gebruik van een of meer pijlers die hij wenst (pijler 1 en/of pijler 2 en/of pijler 3).

Pijler 1 is een milieuvriendelijke bedrijfswagen wat inhoudt dat deze wagen:

  • ofwel een elektrische wagen is
  • ofwel een maximale CO2-uitstoot heeft van 95 g en beantwoordt aan ten minste de emissienorm voor luchtverontreinigende stoffen die geldt voor nieuwe voertuigen of aan een latere norm.

Deze wagen is onderworpen aan de gewone fiscale en sociale behandeling van een bedrijfswagen.

Het budget dat, na een eventuele besteding in pijler 1, overblijft, zijnde de uitgespaarde kosten in hoofde van de werkgever, kan de werknemer dan besteden in pijler 2 en/of 3.

Pijler 2 is de verzamelnaam voor een heel aantal alternatieve en duurzame vervoersmodi waaronder het openbaar vervoer, de fiets, de deelauto enz. In dit kader worden bepaalde huisvestingkosten met betrekking tot een woning gelegen nabij de normale plaats van tewerkstelling bovendien gelijkgesteld met een duurzame wijze ven verplaatsen.

Pijler 3 tenslotte is het saldo van het budget dat overblijft na aftrek van de eventuele bestedingen in pijlers 1 en 2 en dat in contanten wordt uitbetaald.

Een essentieel verschil met de mobiliteitsvergoeding is derhalve dat er bij het mobiliteitsbudget nog steeds kan geopteerd worden voor een bedrijfswagen, zij het weliswaar een milieuvriendelijke, die dan kan worden aangevuld met bijkomende vervoersmogelijkheden.

Daar waar de mobiliteitsvergoeding voor de volle 100 % inzet op alternatieve vervoersmodi, gelet dat de betrokkene niet langer beschikt over een bedrijfswagen, zet het mobiliteitsbudget m.a.w. vooral in op multimodaliteit: zo kan een bedrijfswagen worden aangevuld met een abonnement op het openbaar vervoer, een fiets enz.

Afhankelijk van het af te leggen traject en het doel van de verplaatsing, kan de werknemer m.a.w. zelf kiezen welke vervoersmiddelen hem daarvoor het meest geschikt lijken: zo kan hij het hele traject afleggen met de bedrijfswagen, maar hij kan evenzeer de bedrijfswagen nemen tot aan het station, vervolgens verder rijden met de trein en tenslotte overstappen op tram of bus, een deelfiets nemen, enz.

Om deze tweede pijler extra aan te moedigen ten opzichte van pijler 3 wordt voorzien dat het bedrag dat in aanmerking komt voor uitbetaling in contanten (pijler 3) onderworpen wordt aan een specifieke sociale bijdrage van 38,07%. Pijler 3 wordt zo ontmoedigd ten voordele van pijler 2 die volledig onbelast is bij de werknemer en volledig aftrekbaar bij de werkgever.

Met het mobiliteitsbudget beoogt de Regering, net zoals bij de mobiliteitsvergoeding, een modal shift of mentaliteitswijziging op gang te brengen. Door alternatieven aan te bieden die fiscaal en sociaal gelijkwaardig zijn aan de bedrijfswagen, is de Regering ervan overtuigd dat veel werknemers, gelet op de steeds toenemende files, op zoek gaan naar andere vervoersmodi, in de eerste plaats voor hun dagelijkse pendel. Het doel is dus in de eerste plaats gericht op de voordelen inzake mobiliteit zij het dat deze, op termijn, onmiskenbaar ook een positieve impact zullen hebben op het milieu en de gezondheid.

Hier vindt u de volledige wettekst.