Mobiliteitsbudget - Wat is het?

Geschreven door Lexalert

Het mobiliteitsbudget is een alternatief voor de bedrijfswagen. Het is het bedrag dat de werknemer ontvangt van zijn werkgever ter compensatie van het feit dat hij afziet van de bedrijfswagen waarover hij beschikte of waarop hij aanspraak kon maken, en waarop bijzondere fiscale, sociaalrechtelijke en arbeidsrechtelijke regels van toepassing zijn voorzien in de wet van februari 2019. Het mobiliteitsbudget is goedgekeurd in de Kamer en treedt op 1 maart 2019 in werking. Het is nog wachten op een koninklijk besluit voor verdere details. Het mobiliteitsbudget is niet te verwarren met de mobiliteitsvergoeding

De werknemer kiest uit drie opties.

De eerste optie betreft alsnog een bedrijfswagen, zij het dan wel een milieuvriendelijke wagen die voldoet aan specifieke ecologische eisen. Deze wagen ondergaat de gewone fiscale en parafiscale behandeling van een bedrijfswagen. 

De tweede optie is een verzamelnaam voor een heel aantal alternatieve en duurzame vervoersmodi zoals het openbaar vervoer, de fiets, deeloplossingen enz.

De derde optie tenslotte geeft de werknemer recht op de uitbetaling van het saldo van het mobiliteitsbudget  dat niet is besteed geweest in de twee andere opties.

Om het gebruik van alternatieve vervoersmodi zoveel mogelijk aan te moedigen wordt voorzien in een fiscale vrijstelling van de tweede optie terwijl de derde optie onderworpen wordt aan een specifieke sociale bijdrage van 38,07 %.

Het mobiliteitsbudget staat niet alleen open voor werknemers met een bedrijfswagen  maar ook voor zij die er aanspraak kunnen op maken volgens het bedrijfswagenbeleid  van de werkgever.

Mobiliteitsbudet – milieuvriendelijke bedrijfswagen

Een milieuvriendelijke bedrijfswagen houdt in dat deze wagen:

  • ofwel een elektrische wagen is;
  • ofwel een maximale CO -uitstoot heeft van 95 g en beantwoordt aan ten minste de emissienorm voor luchtverontreinigende stoffen die geldt voor nieuwe voertuigen of aan een latere norm.

Het budget dat, na een eventuele besteding aan een milieuvriendelijke bedrijfswagen, overblijft, zijnde de uitgespaarde kosten in hoofde van de werkgever, kan de werknemer dan besteden in optie 2 en/of 3.

Mobiliteitsbudget – alternatieve en duurzame vervoersmodi of huisvestingskosten

Wat in het kader van het mobiliteitsbudget niet besteed wordt aan een milieuvriendelijke bedrijfswagen kan o.a. gespendeerd worden aan alternatieve en duurzame vervoersmodi of huisvestingskosten.

Het betreft een heel aantal alternatieve en duurzame vervoersmodi waaronder het openbaar vervoer, de fiets, de deelauto enz. In dit kader worden bepaalde huisvestingkosten met betrekking tot een woning gelegen nabij de normale plaats van tewerkstelling bovendien gelijkgesteld met een duurzame wijze ven verplaatsen.

Mobiliteitsbudget – uitbetaling saldo in cash

Het saldo van het mobiliteitsbudget kan uitbetaald worden in cash. Hierop is een specifieke sociale bijdrage van 38,07 % verschuldigd.

Mobiliteitsbudget – fiscaliteit en sociale zekerheid

De milieuvriendelijke auto van optie 1 ondergaat de gewone fiscale en sociale behandeling van een bedrijfswagen.

Om deze tweede optie extra aan te moedigen ten opzichte van optie 3 wordt voorzien dat het bedrag dat in aanmerking komt voor uitbetaling in contanten (optie 3) onderworpen wordt aan een specifieke sociale bijdrage van 38,07 pct. Optie 3 wordt zo ontmoedigd ten voordele van optie 2 die volledig onbelast is bij de werknemer en volledig aftrekbaar bij de werkgever.

Andere FAQ over het mobiliteitsbudget: