Mobiliteitsbudget - Wanneer eindigt het?

Geschreven door Lexalert
Foto: elPadawan  

De toekenning van het mobiliteitsbudget eindigt uiterlijk de eerste dag van de maand waarin de werknemer:

  1. een functie uitoefent waarvoor geen recht op een bedrijfswagen is voorzien in het loonsysteem van de werkgever;
  2. over een mobiliteitsvergoeding beschikt zoals bepaald bij de wet van 30 maart 2018 betreffende de invoering van een mobiliteitsvergoeding;
  3. over een bedrijfswagen beschikt, andere dan een milieuvriendelijke bedrijfswagen bedoeld, en, in geval van het beschikken over meerdere bedrijfswagens bij dezelfde werkgever op het ogenblik van de toekenning van een mobiliteitsbudget, andere dan een bedrijfswagen die niet het voorwerp heeft uitgemaakt van de toekenning van een mobiliteitsbudget.