Mobiliteitsbudget - Overeenkomst in de arbeidsovereenkomst?

Geschreven door Lexalert
Foto: Antonio Vera  

De aanvraag van het mobiliteitsbudget door de werknemer gebeurt schriftelijk. De werkgever beslist om al dan niet in te gaan op de aanvraag. Deze beslissing wordt schriftelijk ter kennis gebracht van de aanvrager.

De formele aanvraag van de werknemer en de positieve beslissing van de werkgever om op deze aanvraag in te gaan, vormen een overeenkomst die als zodanig inhoudelijk deel uitmaakt van de arbeidsovereenkomst tussen beide partijen.

Deze overeenkomst wordt voorafgaandelijk aan de eerste toekenning van het mobiliteitsbudget gesloten en vermeldt onder andere het initiële bedrag van het mobiliteitsbudget.

De overeenkomst met betrekking tot het mobiliteitsbudget is een sociaal document dat bijgehouden moet worden.

Onderstaande bepaling wordt vermeld in de overeenkomst mbt het mobiliteitsbudget.

De werknemer die het voordeel van een mobiliteitsbudget verkrijgt, kan niet meer genieten van de vrijstellingen bedoeld in artikel 38, § 1, eerste lid, 9°, a) en b), en 14°, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992.

Andere FAQ over het mobiliteitsbudget: