Mobiliteitsbudget

Geschreven door Lexalert
Foto: Jason Dean  

De Kamer van Volksvertegenwoordigers keurde op 15 maart 2018 de Mobiliteitsvergoeding goed.  Op 16 maart 2018 bereikte de regering een akkoord over de principes van het Mobiliteitsbudget. Deze twee maatregelen vullen elkaar aan, en daarom zetten we alles even op een rijtje.

De mobiliteitsvergoeding (gekend als ‘cash for car’) geeft werknemers de mogelijkheid om hun bedrijfswagen in te ruilen voor een geldbedrag.

Het mobiliteitsbudget is de volgende stap.  Het geeft werkgevers en werknemers een aantal bijkomende alternatieven voor de bedrijfswagen. Het geldbedrag van dit mobiliteitsbudget wordt gebaseerd op de Total Cost of Ownership (TCO) voor de werkgever.  Dat is de totale kostprijs op jaarbasis die de werkgever draagt voor de bedrijfswagen en alle bijbehorende kosten (brandstof, verzekering, onderhoud, taksen, …).

Het Mobiliteitsbudget bestaat uit drie pijlers:

  • De werknemer kan zijn bedrijfswagen inruilen voor een milieuvriendelijker model. Dit gebeurt binnen de car-policy van het bedrijf in kwestie. Op deze meer milieuvriendelijke bedrijfswagen zijn de bestaande fiscale regels voor bedrijfswagens van toepassing.  Er is dus een belastbaar voordeel voor de werknemer en een aftrekbaarheid in functie van de CO2 uitstoot voor de werkgever.
  • Daarnaast kan er aangevuld worden met verschillende duurzame vervoersmiddelen.  Werknemers kunnen binnen hun bedrijf bijvoorbeeld ook aanspraak maken op een abonnement voor het openbaar vervoer, zich inschrijven in een deelsysteem, een fietsvergoeding aanvragen, enz. Deze duurzame vervoersmiddelen zijn belastingvrij voor de werknemer en volledig aftrekbaar voor de werkgever. 
  • Wanneer werknemers al gebruik hebben gemaakt van optie 1 en/of 2, maar zij nog niet het ganse geldbedrag hebben aangewend, kan de werknemer het resterend saldo ontvangen in de vorm van een geldbedrag dat onderworpen wordt aan sociale bijdragen.

Werknemers kunnen dankzij dit mobiliteitsbudget bijvoorbeeld met een meer milieuvriendelijke bedrijfswagen naar het station rijden, waarna zij met de trein de grootste afstand naar het werk kunnen afleggen. Dit is ideaal voor werknemers die nog wel een auto nodig hebben, maar niet noodzakelijk het ganse woon-werktraject daarmee moeten afleggen. Er kan dus vlotter gecombineerd worden.

Werkgevers krijgen de mogelijkheid om het systeem aan te bieden, het is geen verplichting.  Hetzelfde geldt voor de werknemers.  Ze krijgen de keuze om er in te stappen.

Lees ook: Cash for car - 11 FAQ over de mobiliteitsvergoeding

Voor werkgevers geldt dat ze al minstens 36 maanden een bedrijfswagen-beleid moeten voeren. Er gelden wel andere voorwaarden voor starters om zoveel mogelijk burgers te kunnen bereiken met dit milieuvriendelijk initiatief.

Het mobiliteitsbudget kan gebruikt worden door werknemers die een bedrijfswagen hebben of er al enige periode aanspraak op kunnen maken. Om misbruiken te voorkomen, geldt voor die personen de regel dat ze in de afgelopen 36 maanden 12 maanden een wagen moeten gehad hebben, wat ook effectief het geval moet geweest zijn gedurende de 3 maanden voor de aanvraag