Minister neemt standpunt in over fiscale aftrek van publicitaire receptiekosten

Geschreven door Dhr. Marnix Veracx, Alaska Accountants, www.alaska-group.eu
Foto: Yi Wang  

Eerder dit jaar heeft het Hof van Cassatie zich uitgesproken over de fiscale aftrek van receptiekosten die gemaakt worden in het kader van een publicitair evenement. In tegenstelling tot het standpunt van de toenmalige minister heeft cassatie beslist dat receptiekosten niet als 100% aftrekbare publiciteitskosten kunnen beschouwd worden ook al zijn die hoofdzakelijk gemaakt met oog op publiciteit. De minister van Financiën heeft zich onlangs over die tegenstrijdigheid uitgesproken.  

Algemene regel

De algemene regel op vlak van btw is dat de btw op kosten van onthaal en kosten van spijzen en drank niet kan gerecupereerd worden. De fiscale tegenhanger van die kosten, nl. receptiekosten zijn  maar voor 50% fiscaal aftrekbaar. De Btw-Administratie aanvaardt echter al lange tijd de 100% aftrek van publiciteitskosten voor zover de publiciteit kan bewezen worden. Er heerste lange tijd discussie over de fiscale aftrek van receptiekosten bij een publicitair evenement zoals een opendeurdag. Vorig jaar leek de minister eindelijk het discours beslecht te hebben. Net zoals de Btw-Administratie, in navolging van rechtspraak van het Hof van Cassatie, was de toenmalige minister van Financiën destijds van oordeel dat dergelijke kosten 100% aftrekbare publiciteitskosten zijn, voor zover het publicitair karakter kan aangetoond worden. De (btw op) kosten worden immers gemaakt om publiciteit te maken en dus 100% recupereerbaar. Er was dus eensgezindheid tussen de minister en de Btw-Administratie op dat vlak.

Volg het on demand seminarie De meest spraakmakende rulings van 2019 - Welke lessen te trekken voor de toekomst? met Steven VANDEN BERGHE

Cassatie

Cassatie heeft in twee arresten eerder dit jaar een negatief arrest geveld over de fiscale aftrek van publicitaire receptiekosten. Op vlak van inkomstenbelastingen moet volgens cassatie niet gekeken worden naar het doel van de uitgaven, zoals de Btw-Administratie dat doet, maar wel naar de aard van de kosten. Receptiekosten blijven receptiekosten, aldus cassatie, en dus maar voor 50% fiscaal aftrekbaar, ook al worden die receptiekosten dus gemaakt moet oog op het voeren van publiciteit zoals bij een opendeurdag. Die uitspraak van het cassatie staat volledig haaks op de visie van de Btw-Administratie en de het standpunt van de toenmalige minister in 2018. Op fiscaal vlak primeert volgens cassatie de fiscale aftrekbeperking van receptiekosten.

Minister

Onlangs heeft de huidige minister van Financiën de gelegenheid gekregen om zich uit te spreken over de tegengesteldheid tussen de uitspraken van cassatie en die van zijn voorganger. De huidige minister is zeer formeel in die zin dat hij zich niet aansluit bij het standpunt van zijn voorganger. De fiscus zou nog een circulaire opstellen om het een en ander te verduidelijken. De vraag is uiteraard of ook het nieuwe standpunt met terugwerkende kracht zal gelden. In ieder geval brengt de uitspraak van de minister weer een hoop rechtsonzekerheid met zich mee vermits er weer twee verschillende standpunten zullen gelden voor publicitaire receptiekosten, nl. die op vlak van de btw en die op fiscaal vlak. De Btw-Administratie aanvaardt immers 100% btw-aftrek, terwijl de fiscus terug maar 50% aftrek zou aanvaarden.