Mini One Stop Shop verruimd vanaf 2021

Geschreven door Dhr. Marty Van Kemmel, Alaska Accoutants, www.alaska.be
Foto: foam  

Belgische btw-plichtigen die diensten verrichten, of boven een bepaalde verkoopdrempel goederen verkopen aan particulieren gevestigd in andere EU-lidstaten, dienen zich te registeren voor btw-doeleinden in elke betrokken lidstaat. Dat brengt natuurlijk heel wat btw-verplichtingen met zich mee zoals het indienen van buitenlandse btw-aangiften, maar vanaf 2021 zal dat echter versoepeld worden via de zgn. MOSS-regeling.

MOSS-regeling

De MOSS-regeling staat momenteel enkel open voor btw-plichtigen die omroep, telecommunicatie of elektronische diensten verrichten voor particulieren gevestigd in een andere EU-lidstaat dan de lidstaat van de dienstverrichter. In principe dienen dergelijke btw-plichtigen zich voor zulke diensten in de/het lidsta(a)(en) van de afnemer(s) te registreren voor btw-doeleinden. Dit brengt natuurlijk een hoop btw-verplichtingen met zich mee zoals het indienen van btw-aangiften. Dit doet zich ook voor Belgische btw-plichtigen die goederen verkopen aan particulieren uit andere EU-lidstaten. Verricht de btw-plichtige het vervoer of wordt daarvoor een beroep gedaan op een vervoerder, dan dienen zij tevens een btw-nummer aan te vragen in de/het lidsta(a)t(en) van de particulier voor zover zij dan de verkoopdrempel van de betrokken lidstaat overschrijden. Die verkoopdrempels variëren per lidstaat van 35.000 euro tot 100.000 euro. Deze regeling staat ook gekend als de zgn. verkopen op afstand.

Volg het on demand seminarie Overdracht van accountants- en boekhoudkantoren na de coronacrisis met Pieter VAN DEN BROECK

Registratie

Momenteel kunnen Belgische btw-plichtigen die omroep, telecommunicatie of elektronische diensten verrichten, zoals verkoop van software aan buitenlandse particulieren ervoor opteren om toepassing te maken van de zgn. Mini-One-Stop-Shop regeling, afgekort MOSS. Concreet komt dat erop neer dat de btw-plichtige zich dan louter registreert in de lidstaat waarin hij gevestigd is (België) en daar één btw-aangifte indient voor alle diensten in de lidstaten waar men niet geregistreerd is voor btw-doeleinden.

2021

Vanaf 2021 zal de MOSS-regeling worden uitgebreid. Ook Belgische btw-plichtigen die online goederen verkopen of afstand en diensten, andere dan omroep, telecommunicatie en elektronische diensten, verrichten voor particulieren uit andere lidstaten kunnen dan gebruik maken van de vereenvoudigde OSS-regeling. Vooral door het enorme succes van de online verkopen ten gevolge van de coronacrisis is dit natuurlijk een hele verademing.