Minder registratierechten voor optrekje in de Ardennen

Geschreven door Dirk van Collie, Alaska, www.alaska-group.eu

Koopt u een bestaande woning of een stuk bouwgrond, dan moeten daar registratierechten op betaald worden. Die registratierechten behoren tot de bevoegdheid van de gewesten. Onlangs heeft Wallonië zijn registratierechten nog verlaagd voor de zgn. bescheiden woningen en kleine landeigendommen.

Op een bestaande woning of stuk bouwgrond dat in Wallonië gelegen is, zijn registratierechten van 12,5% van toepassing, ook wel verkooprecht genoemd. Op dat algemene tarief gelden wel uitzonderingen, nl. voor kleine landbouweigendommen en het zgn. klein beschrijf. Om van het gunstregime van klein beschrijf gebruik te kunnen maken, moet wel een aantal voorwaarden vervuld zijn. Zo mag o.m. het kadastraal inkomen van de woning niet hoger liggen dan 745 euro. Bij drie of vier kinderen ten laste, wordt dit bedrag opgetrokken naar 845 euro. Daarnaast mag de koper geen eigenaar zijn van een andere woning, en moet het domicilie daar binnen drie jaar na aankoop gevestigd worden.

Zijn de voorwaarden vervuld, dan bedraagt het verkooprecht 6% in plaats van 12,5% in Wallonië. Die 6% geldt echter niet op de volledige verkoopprijs of –waarde van het onroerend goed, maar op een eerste schijf van 150.000 euro. Die schijf is onlangs verhoogd naar 160.000 euro als het aangekochte onroerend goed gelegen is in een zone met vastgoeddruk. Per 1 januari 2019 zijn deze bedragen geïndexeerd naar respectievelijk 160.353,61 euro en 171.043,86 euro, zo blijkt uit een 'bericht' van de Waalse overheid dat in het Belgisch Staatsblad van 5 februari 2019 verschenen is.

Ander interessant artikel: VLABEL biedt schatting van vastgoed bij erfenis aan

Het klein beschrijf kan ook gelden bij de aankoop van een stuk bouwgrond met de bedoeling daarop een bescheiden woning te bouwen. In dergelijk geval moet de aankoop eerst tegen het normaal verkooprecht van 12,5% gebeuren en het verschil met het verlaagd tarief wordt dan teruggegeven na de voltooiing van de bouwwerken. Vereist is dan o.m. dat de verkoopwaarde van het gehele onroerend goed, zoals geraamd op de aankoopdatum van het terrein, niet hoger is dan 191.000 euro dan wel 200.000 euro naargelang het goed niet of wel gelegen is in een zone met vastgoeddruk. Blijkens het voormeld bericht gaat het indexaangepast om respectievelijk 225.311,75 euro en 235.928,52 euro.