Maximumbedrag Vlaamse registratiebelasting

Geschreven door Lexalert
Foto: Sunghwan Yoon  

In het Belgisch Staatsblad van 29 januari 2019 verscheen het "Bericht in verband met de automatische indexering inzake registratiebelasting. — Aanslagjaar 2019" van de Vlaamse Belastingsdienst (Vlabel). 

Het maximum in mindering te brengen bedrag wordt jaarlijks op 1 januari aangepast aan de consumptieprijsindex, op basis van een coëfficiënt.
De coëfficiënt voor het aanslagjaar 2019 bedraagt 1,0688.

Vlaamse Codex Fiscaliteit  Coëfficiënt en forfait  2019
Artikel 2.9.5.0.1, vijfde lid VCF  Coëfficiënt  1,0206
Artikel 2.9.5.0.1, vijfde lid VCF  Het maximum in mindering te brengen bedrag   12500 EUR

 

Lees de volledige tekst van Vlaamse Belastingdienst. — Bericht in verband met de automatische indexering inzake registratiebelasting. — Aanslagjaar 2019