Makkelijker beslag leggen op buitenlandse rekeningen via centraal register voor Europees conservatoir beslag

Geschreven door Lexalert
Foto: martin2606  

Belgische schuldeiser kunnen binnenkort makkelijker bewarend beslag leggen op bankrekeningen in het buitenland. Minister van Justitie Koen Geens past de Belgische wet aan. Hierdoor wordt het eenvoudiger om in ons land gebruik te maken van de uniforme Europese procedure die de inning in burgerlijke en handelszaken vergemakkelijkt.

Vandaag moeten schuldeisers die willen weten waar hun schuldenaar rekeningen heeft openstaan, zich vaak op goed geluk richten tot de verschillende spaarbanken in ons land. De praktische moeilijkheden zijn dikwijls nog groter als een schuldenaar mogelijk in een ander EU-land rekeningen heeft. Binnenkort wordt de Nationale Kamer van Gerechtsdeurwaarders aangeduid als instantie om deze informatie bij onze banken in te winnen en te verstrekken aan het gerecht van een andere lidstaat dat hier in het kader van de Europese procedure om verzoekt. Hiervoor wordt bij de NKGB een ‘centraal register voor Europees conservatoir beslag’ opgericht. In Belgische procedures zullen schuldeisers de beslagrechter overigens onder dezelfde voorwaarden kunnen verzoeken om deze informatie in te willen winnen bij de NKGB.

► Ander interessant artikel: FOD Financiën publiceert handleiding forfaits 2017

Minister Geens brengt met deze aanpassing nog een aantal verduidelijkingen, onder andere over de bevoegde rechtbanken en de kosten die in ons land voor een verzoek om rekeninginformatie of voor het ten uitvoer leggen van een Europees bevel tot conservatoir beslag in rekening kunnen worden gebracht.De kosten worden bepaald via een koninklijk besluit.