Maaltijdcheques mogen ook niet gedeeltelijk andere voordelen vervangen

Geschreven door Willy van Eeckhoutte, SoConsult, www.soconsult.be
Foto: Walter Schärer  

Eigenlijk is wat hierboven staat, niet correct. Loon, premies, voordelen in natura of andere voordelen of aanvullingen van dat alles kunnen wél worden vervangen door maaltijdcheques. Dat moet dan wel gebeuren volgens de regels die dat toelaten: een bij cao toegekend loon of voordeel kan enkel bij cao worden vervangen (tenzij de cao dat op een andere wijze toelaat), een met de werknemer overeengekomen voordeel vervangen, vereist diens akkoord enz.  

Maar als dergelijke vervanging door of omzetting in maaltijdcheques gebeurt, zijn op de maaltijdcheques socialezekerheidsbijdragen verschuldigd, ongeacht of op het vervangen of omgezette loonbestanddeel of het voordeel socialezekerheidsbijdragen verschuldigd zijn. 

►Lees ook: Verhoogde controle bij grensoverschrijdende terbeschikkingstelling van personeel

De gemeente Etterbeek heeft blijkbaar het bedrag van een premie die zij toekende, verminderd. Zij dacht dat zij het resterende gedeelte kon vervangen door of omzetten in een maaltijdcheque tot beloop van het bedrag daarvan zonder daarop socialezekerheidsbijdragen verschuldigd te zijn.

Het Hof van Cassatie fluit, zoals te verwachten was, de gemeente terug: de toepasselijke wettelijke bepaling maakt geen onderscheid naargelang de vervanging of omzetting geheel of gedeeltelijk is. 

Enkel ecocheques kunnen vrij van bijdragen vervangen worden door of omgezet worden in maaltijdcheques die zelf vrij zijn van bijdragen. Dat staat zo in de toepasselijke reglementaire bepaling (zie Sociaal Compendium Socialezekerheidsrecht 2018-2019nr. 709).