Loopbaansparen vanaf 1 februari 2018

Geschreven door Lexalert
Foto: Chris Potter  

De wet wendbaar en werkbaar werk brengt een wettelijk kader tot stand voor het stelsel van loopbaansparen. Dit wettelijk kader is van toepassing op de werkgevers en werknemers die onder het toepassingsgebied vallen van de wet van 5 december 1968 betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités.

Het stelsel van loopbaansparen is een nieuw concept dat aan werknemers de mogelijkheid biedt om “tijd” op te sparen om die later tijdens de duur van zijn dienstbetrekking als verlof op te nemen.   Op die manier krijgt de werknemer de gelegenheid om zelf een gedeelte van zijn loopbaan te sturen en adempauzes in te bouwen wanneer hij dit zelf nodig acht.

De werknemer kan op geen enkele manier worden verplicht om deel te nemen aan een stelsel van loopbaansparen. Hij behoudt hier de volledige vrijheid. Ook de werkgever van zijn kant is niet verplicht om een stelsel van loopbaansparen te organiseren binnen zijn onderneming. 

Inwerkingtreding van het wettelijk kader 

De wet wendbaar en werkbaar werk voorziet een wettelijk kader voor het loopbaansparen dat in werking treedt op 1 februari 2018.

Meer weten? Lees ook: 5 FAQ over loopbaansparen