Kosten publicaties bijlagen Belgisch Staatsblad vanaf 1 maart 2017

Geschreven door Lexalert
Foto:

Met ingang van 1 maart 2017 worden de kosten voor bekendmaking van akten van rechtspersonen in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad als volgt vastgesteld :

1. Voor de ondernemingen :

  • 223,50 EUR, exclusief btw, voor een op papier neergelegde oprichtingsakte;
  • 180,50 EUR, exclusief btw, voor een elektronisch neergelegde oprichtingsakte;
  • 131,10 EUR, exclusief btw, voor een akte tot wijziging.

2. Voor de verenigingen zonder winstoogmerk, de internationale verenigingen zonder winstoogmerk, de stichtingen, de organismen en andere rechtsvormen die men kan onderbrengen onder de algemene term "verenigingen" :

  • 154,70 EUR, exclusief btw, voor een op papier neergelegde oprichtingsakte;
  • 111,80 EUR, exclusief btw, voor een elektronisch neergelegde oprichtingsakte;
  • 104,90 EUR, exclusief btw, voor een akte tot wijziging.

 

 

 Prijs zonder btw

 btw 21 %  Te betalen
 Onderneming  Oprichting op papier  € 223,50  € 46,94  € 270,44
 Onderneming  Oprichting elektronisch  € 180,50  € 37,91  € 218,41
 Onderneming  Wijziging op papier of elektronisch  € 131,10  € 27,57  € 158,63
 VZW  Oprichting op papier  € 154,70  € 32,49  € 187,19
 VZW  Oprichting elektronisch  € 111,80  € 23,48  € 135,28
 VZW  Wijziging op papier of elektronisch  € 104,90  € 22,03  € 126,93

 

Lees de volledige tekst van Bestuur van het Belgisch Staatsblad - Kosten van bekendmakingen