Kilometervergoeding 1 juli 2020 tot 30 juni 2021

Geschreven door Lexalert
Foto: the real Kam75  

Wanneer een werknemer beroepsverplaatstingen maakt met de eigen wagen, kan hij van zijn werkgever terugbetaling krijgen van de gemaakte autokosten. 

Ofwel bewijst de werknemer het precieze bedrag ofwel maakt hij gebruik van een forfait. Dit wordt door de overheid vastgelegd. 

De forfaitaire kilometervergoeding wordt jaarlijks aangepast op 1 juli. 


►Blijf op de hoogte over de juridische actualiteit met onze gratis nieuwsbrief - Kies de relevante rechtstakken


Van 1 juli 2020 tot en met 30 juni 2021 is het nieuwe bedrag 0,3542 euro​ per kilometer (Zie omzendbrief nr. 683 van de Federale Overheidsdienst Beleid en Ondersteuning -BS 12.06.2020).

Zoals onderstaande tabel aangeeft was dit bedrag van 1 juli 2019 tot en met 30 juni 2020 €0,3653 euro per kilometer. Er vond dus een daling van dit bedrag plaats. 

Om een beroep te kunnen doen op dit forfaitair bedrag mogen de afgelegde kilometers op jaarbasis maximum 24.000 kilometer bedragen. In geval er meer dan 24.000 kilometer per jaar afgelegd worden, moet de reële kostprijs in rekening gebracht worden.


►Blijf op de hoogte over de fiscale actualiteit met ons online seminarie "Up-to-date Fiscaliteit, boekhouding en vennootschap" met Roel VAN HEMELEN (TaxQuest)


Het bedrag per kilometer is een maximum bedrag. Er kan door de werkgevers een lager bedrag per kilometer toegepast worden. Ook een hogere vergoeding per kilometer is ook mogelijk. Daarvoor ligt de bewijslast bij de werkgever en de werknemer.

 Toepassingsperiode  Bedrag per kilometer
 1/7/2020 - 30/6/2021  0,3542 euro
 1/7/2019 - 30/6/2020  0,3653 euro
 1/7/2018 - 30/6/2019  0,3573 euro
 1/7/2017 - 30/6/2018  0,3460 euro
 1/7/2016 - 30/6/2017  0,3363 euro
 1/7/2015 - 30/6/2016  0,3412 euro
 1/7/2014 - 30/6/2015  0,3468 euro
 1/7/2013 - 30/6/2014  0,3461 euro
 1/7/2012 - 30/6/2013  0,3456 euro
 1/7/2011 - 30/6/2012  0,3352 euro
 1/7/2010 - 30/6/2011  0,3178 euro
 1/7/2009 - 30/6/2010  0,3026 euro
 1/7/2008 - 30/6/2009  0,3169 euro
 1/7/2007 - 30/6/2008  0,2940 euro
 1/7/2006 - 30/6/2007  0,2903 euro
 1/7/2005 - 30/6/2006  0,2841 euro
 1/7/2004 - 30/6/2005  0,2771 euro
 1/7/2003 - 30/6/2004  0,2754 euro
 1/7/2002 - 30/6/2003  0,2677 euro