Kilometervergoeding 1 juli 2019 tot 30 juni 2020

Geschreven door Lexalert
Foto: Moyan Brenn  

Wanneer een werknemer beroepsverplaatstingen maakt met de eigen wagen, kan hij van zijn werkgever terugbetaling krijgen van de gemaakte autokosten. 

Ofwel bewijst de werknemer het precieze bedrag ofwel maakt hij gebruik van een forfait. Dit wordt door de overheid vastgelegd. 

De forfaitaire kilometervergoeding wordt jaarlijks aangepast op 1 juli. 

►Blijf op de hoogte over de fiscale actualiteit met ons online seminarie "Up-to-date Fiscaliteit, boekhouding en vennootschap" met Roel VAN HEMELEN (TaxQuest)

Van 1 juli 2019 tot en met 30 juni 2020 is het nieuwe bedrag €0,3653 per kilometer (Zie omzendbrief nr. 673 van de Federale Overheidsdienst Beleid en Ondersteuning (BS 27.06.2019)).

Zoals onderstaande tabel aangeeft was dit bedrag van 1 juli 2017 tot en met 30 juni 2018 € 0,3460 euro per kilometer. Er vond dus een stijging van dit bedrag plaats. 

Om een beroep te kunnen doen op dit forfaitair bedrag mogen de afgelegde kilometers op jaarbasis maximum 24.000 kilometer bedragen. In geval er meer dan 24.000 kilometer per jaar afgelegd worden, moet de reële kostprijs in rekening gebracht worden.

Ander interessant artikel: De drie pijlers van het mobiliteitsbudget

Het bedrag per kilometer is een maximum bedrag. Er kan door de werkgevers een lager bedrag per kilometer toegepast worden. Ook een hogere vergoeding per kilometer is ook mogelijk. Daarvoor ligt de bewijslast bij de werkgever en de werknemer.

 Toepassingsperiode

 Bedrag per kilometer

 van 01.07.2002 tot 30.06.2003

 0,2677 euro

 van 01.07.2003 tot 30.06.2004

 0,2754 euro

 van 01.07.2004 tot 30.06.2005

 0,2771 euro

 van 01.07.2005 tot 30.06.2006

 0,2841 euro

 van 01.07.2006 tot 30.06.2007

 0,2903 euro

 van 01.07.2007 tot 30.06.2008

 0,2940 euro

 van 01.07.2008 tot 30.06.2009

 0,3169 euro

 van 01.07.2009 tot 30.06.2010

 0,3026 euro

 van 01.07.2010 tot 30.06.2011

 0,3178 euro

 van 01.07.2011 tot 30.06.2012

 0,3352 euro

 van 01.07.2012 tot 30.06.2013

 0,3456 euro

 van 01.07.2013 tot 30.06.2014

 0,3461 euro

 van 01.07.2014 tot 30.06.2015

 0,3468 euro

 van 01.07.2015 tot 30.06.2016    0,3412 euro
 van 01.07.2016 tot 30.06.2017   0,3363 euro
 van 01.07.2017 tot 30.06.2018  0,3460 euro
 van 01.07.2018 tot 30.06.2019  0,3573 euro
 van 01.07.2019 tot 30.06.2020  0,3653 euro