Kan een Belgische handelaar zonder risico een factuur uitreiken zonder Belgische btw?

Geschreven door , VGD, www.vgd.eu
Foto: Rock Cohen  

Een intracommunautaire levering van goederen: een factuur zonder BTW en toch ingedekt zijn tegen risico navodering BTW...

In de praktijk doet zich vaak de situatie voor dat een Belgische handelaar een goed verkoopt aan een koper gevestigd in de EU (buiten België). De koper zorgt zelf voor het transport, verstrekt zijn EU-BTW-nummer en verzoekt de Belgische handelaar om de factuur uit te reiken zonder aanrekening van Belgische BTW, dit is een vrijstelling intracommunautaire levering. 

Kan de Belgische handelaar zonder risico een factuur uitreiken zonder Belgische btw?

De vrijstelling van btw kan terecht worden toegepast als volgende voorwaarden cumulatief voldaan zijn:
 
  • De koper is ertoe gehouden zijn verwervingen in een andere lidstaat aan de btw te onderwerpen (lees: de koper heeft een geldig Europees, ander dan een Belgisch, btw-nummer)
  • De goederen hebben België verlaten en zijn verzonden naar een andere EU lidstaat.
Deze laatste voorwaarde valt in het voorliggend geval niet gemakkelijk te bewijzen.
 
Sinds 1 juli 2016 volstaat het om te werken met een bestemmingsdocument zover er een conforme verkoopsfactuur en betalingsbewijs aanwezig is. De verkoper moet dit document dan door de koper laten ondertekenen waardoor er geattesteerd wordt dat de goederen in het bezit van de koper zijn op een plaats buiten België maar binnen de EU.
 

De verkoper blijft verantwoordelijk om dit document ondertekend terug te krijgen binnen de drie maanden na het verstrijken van de periode waarop het betrekking heeft.

In de praktijk raden wij aan de btw te factureren en te laten betalen waarbij een een creditnota en nieuwe factuur gegeven worden als het bestemmingsdocument wordt opgeleverd.  De betaalde btw wordt op dat moment teruggestort
.
Deze werkwijze is commercieel niet altijd haalbaar of aangewezen. Een alternatief kan hierin bestaan dat geen btw wordt aangerekend op de factuur maar dat het theoretisch verschuldigd btw-bedrag wordt betaald, bovenop het factuurbedrag, als borg. Van zodra de verkoper het ondertekende document heeft ontvangen wordt de geborgde btw terug gestort zonder dat er bijkomende administratieve verplichtingen zijn, zoals het uitreiken van een creditnota en nieuwe factuur.