Inzetbaarheidsverhogende maatregelen: Geen sectorale cao? Bijzondere RSZ-bijdrage niet verschuldigd

Geschreven door Lexalert
Foto: Paul Robertson  

In een officieel standpunt heeft de RSZ bevestigd dat de bijzondere bijdrage enkel van toepassing is in de gevallen waarin een sectorale cao m.b.t. inzetbaarheidsverhogende maatregelen werd gesloten en waarin de bepalingen van deze cao niet worden nageleefd. Aldus zal de bijzondere bijdrage niet verschuldigd zijn bij ontslag van een werknemer die behoort tot een bedrijfstak waarin geen sectorale cao m.b.t. inzetbaarheidsverhogende maatregelen werd gesloten.

De Wet Eenheidsstatuut van 26 december 2013 voerde een verplichting in voor de sectoren om ten laatste tegen 1 januari 2019 een sectorale cao te sluiten die zou voorzien in het recht op een ontslagpakket waarbij inzetbaarheidsverhogende maatregelen ten belope van 1/3de van de opzeggingstermijn of -vergoeding zouden worden aangeboden aan de werknemer die ontslagen wordt met een opzeggingstermijn (of -vergoeding) van minstens 30 weken.

Volg het on demand seminarie Up-to-date HR-recht 2019-2 met Toon SMETS

De wetgever voorzag hierbij ook in een sanctie in de vorm van een bijzondere RSZ-bijdrage, in het geval dat na 1 januari 2019 overgegaan zou worden tot ontslag van een werknemer die voldoet aan de voorwaarden om recht te hebben op een ontslagpakket met inzetbaarheidsverhogende maatregelen en de werknemer toch de volledige opzeggingstermijn zou presteren of uitbetaald zou krijgen. Deze bijzondere bijdrage bedraagt 1% ten laste van de werknemer en 3% ten laste van de werkgever.

Tot op heden werd er - volgens onze informatie - in geen enkele sector een cao gesloten die zou voorzien in het recht op dergelijk ontslagpakket met inzetbaarheidsverhogende maatregelen.

Zoals enigszins te verwachten was, heeft de RSZ nu ook officieel bevestigd dat de bijzondere bijdrage in geen geval verschuldigd is bij ontslag van een werknemer die behoort tot een bedrijfstak waarin geen sectorale cao werd gesloten.

> Actiepunt

Volg op of uw sector toch nog een sectorale cao zou sluiten met betrekking tot inzetbaarheidsverhogende maatregelen. Indien niet, zal de bijzondere bijdrage niet van toepassing zijn.