Invoering starterjobs vanaf 1 juli 2018

Geschreven door Lexalert
Foto:   Karl-Ludwig Poggemann

Op 27 oktober 2017 stelde de regering het ontwerp van Programmawet en Relancewet voor. De Relancewet voorziet de invoering van startersjobs vanaf 1 juli 2018. 

Het idee achter starterjobs is de aanwerving van jonge werknemers van 18 tot 21 jaar te bevorderen via een vermindering van de arbeidskost voor de werkgever door een lagere bedrijfsvoorheffing.

  • Werknemer van 18 jaar: aftrek van 18%
  • Werknemer van 19 jaar: aftrek van 12%
  • Werknemer van 20 jaar: aftrek van 6%

Maatregel voor jongeren die een minimumloon of een sectoraal minimumloon ontvangen. 

Het nettosalaris wordt volledig behouden. 

De inwerkingtreding is voorzien voor 1 juli 2018. 

Starterjobs - Voorbeeld:

Jean heeft een kmo van 7 arbeiders. Hij beslist om Laurent aan te werven, een jongeman van 18 jaar. Laurent verdient een salaris van 1 800€ bruto. Hij krijgt op het brutosalaris van zijn jonge werknemer een korting van 18% het eerste jaar,

12% het tweede jaar, 6% het derde jaar.

  • 1e jaar: 1 800€ bruto -18% (-324€ bruto) = 1 476€ bruto, of 3 888€ jaarlijkse besparing in termen van brutosalaris. Rekening houdend met de werkgeversbijdragen op dit brutoloon, bedraagt de jaarlijkse besparing 4 553€.
  • 2e jaar: 1 800€ bruto – 12% (-216€ bruto) = 1 584€ bruto, of 2 592€ jaarlijkse besparing. Rekening houdend met de werkgeversbijdragen op dit brutoloon, bedraagt de jaarlijkse besparing 3 035€.
  • 3e jaar: 1 800€ bruto – 6% (-108€ bruto) = 1 692€ bruto, of 1 296€ jaarlijkse besparing. Rekening houdend met de werkgeversbijdragen op dit brutoloon, bedraagt de jaarlijkse besparing 1517€.

Over de 3 jaar realiseert het hoofd van een kmo een besparing op het brutosalaris van de werknemer van 7 776€. Rekening houdend met de werkgeversbijdragen op dit brutoloon, bedraagt de totale besparing 9 105€.

Op een brutosalaris van 1 800€ verdient de werknemer, alleenstaand en zonder kinderen, een maandsalaris van 1.490,17€ netto. Dit nettosalaris blijft ongewijzigd, ondanks de verminderingen van de brutoverloning.

Lees ook: Winstpremie vanaf 1 januari 2018 - Fiscale behandeling en RSZ-bijdragen?