Intrest renteloze of goedkope lening door vennootschap 2019

Geschreven door Lexalert
Foto: Images Money  

Een werkgever of onderneming kan een lening aan voordelige voorwaarden toekennen (zonder rente of aan een verminderde rente) aan een werknemer of bedrijfsleider. Wanneer die geen of slechts een erg lage rente moet betalen op de ontleende bedragen, dan wordt dit beschouwd als een belastbaar voordeel van alle aard (VAA).

Jaarlijks bepaalt de FOD Financiën de intrestpercentages vast van de voordelen van alle aard in geval van toekenning van een renteloze lening of een lening tegen verminderde rentevoet. Deze percentages worden jaarlijks geïndexeerd.

Het betreft volgende leningen:

  • Lening via de rekening-courant
  • Hypothecaire lening
  • Lening met vast looptijd

Lening via de rekening-courant

Een lening via de rekening-courant is een lening zonder vaste looptijd.

Aanslagjaar

Referentierentevoet

Koninklijk Besluit

2019 8,94%  KB 1 april 2019

2018

8,78%

KB 30 januari 2018

2017

9,27%

KB 20 februari 2018

2016

8,16%

KB 22 februari 2017

2015

9,20%

KB 22 februari 2016

2014

8,80%

KB 21 februari 2015

2013

9,50

KB 1 maart 2014

2012

8,50%

KB 4 maart 2013

 

►Blijf op de hoogte over de fiscale actualiteit via de maandelijkse, online seminaries "Up-to-date Fiscaliteit, boekhouding en vennootschap" met Roel VAN HEMELEN (TaxQuest)

Hypothecaire lening

De zaakvoerder sluit een hypothecaire lening af met de vennootschap.

Er zijn twee types hypothecaire leningen:

  • De terugbetaling is gewaarborgd door een gemengde levensverzekering
  • Andere

Jaar waarin lening werd gesloten

Gemengde levensverzekering

Andere

2019 1,80% 1,70%

2018

2,13%

2,00%

2017

1,65%

1,78%

2016

2,47%

2,41%

2015

4,16%

3,18%

2014

4,45%

3,20%

2013

4,63%

3,32%

2012

5,14%

3,67%

Niet-hypothecaire lening met een vaste looptijd

De zaakvoerder sluit een leningscontract met vaste looptijd af met de vennootschap.

Er zijn twee types met een vaste looptijd, namelijk:

  • voor de aankoop van een wagen
  • andere

De te betalen rente wordt berekend met volgende formule:

(M x 24 x N) / (N+1)

M is het maandelijks lastenpercentage. Het verschilt in functie van het type lening.

N is het aantal maanden waarop de lening terugbetaald wordt.

Jaar waarin lening werd gesloten

Maandelijks lastenpercentage - wagen

Maandelijks lastenpercentage - andere

2019 0,05% 0,14%

2018

0,06%

0,20%

2017

0,06%

0,13%

2016

0,09%

0,20%

2015

0,10%

0,22%

2014

0,12%

0,23%

2013

0,14%

0,17%

2012

0,17%

0,21%