Intrest betalingsachterstand handelstransacties 2020

Geschreven door Lexalert
Foto: Dustin Liebenow  

De interest betalingsachterstand handelstransacties werd voor het eerste semester 2020 vastgesteld op 8%. Het intrestpercentage blijft onveranderd in vergelijking met het tweede semester 2019.

 Periode

 Overeenkomst

 Intrestvoet

 Publicatiedatum

 1ste sem 2020  alle overeenkomsten  8%  B.S. 06/02/2020
 2de sem 2019  alle overeenkomsten  8%  B.S. 18/07/2019
 1ste sem 2019  alle overeenkomsten  8%  B.S. 29/01/2019
 2de sem 2018  alle overeenkomsten  8%  B.S. 25/07/2018
 1ste sem 2018  alle overeenkomsten  8%  B.S. 24/01/2018
 2de sem 2017   alle overeenkomsten  8%  B.S. 13/07/2017
 1ste sem 2017  alle overeenkomsten  8%  B.S. 30/01/2017
 2de sem 2016  alle overeenkomsten  8%  B.S. 11/08/2016
 1ste sem 2016  alle overeenkomsten  8,5%  B.S. 01/02/2016

 2de sem 2015

 alle overeenomsten

 8,5%

 B.S. 13/08/2015

 1ste sem 2015

 voor 16/03/2013

 7,5%

 B.S. 16/03/2015

 vanaf 16/03/2013

 8,5%

 2de sem 2014

 voor 16/03/2013

 7,5%

 B.S.: 05/09/2014

 vanaf 16/03/2013

 8,5%

 1ste sem 2014

 voor 16/03/2013

 7,5%

 B.S.: 23/01/2014

 vanaf 16/03/2013

 8,5%

 2de sem 2013

 voor 16/03/2013

 7,5%

 B.S.: 23/01/2014

 vanaf 16/03/2013

 8,5%

 1ste sem 2013

 voor 16/03/2013

 8%

 B.S.: 23/01/2014
en 18/02/2014

 vanaf 16/03/2013

 9%

 Periode

 Intrest betalingsachterstand handelstransacties

 Belgisch staatsblad

 Tweede semester 2012

 8%

 B.S.: 22/08/2012

 Eerste semester 2012

 8%

 B.S.: 30/01/2012

 Tweede semester 2011

 8,5%

 B.S.: 25/07/2011

 Eerste semester 2011

 8%

 B.S.: 31/01/2011

 Tweede semester 2010

  8%

 B.S.: 30/07/2010

 Eerste semester 2010

 8%

 B.S.: 01/02/2010

 Tweede semester 2009

 8%

 B.S.: 22/07/2009

 Eerste semester 2009

 9,5%

 B.S.: 27/01/2009

 Tweede semester 2008

 11,5%

 B.S.: 31/07/2008

 Eerste semester 2008

 11,5%

 B.S.: 14/01/2008

 Tweede semester 2007

 11,5%

 B.S.: 27/07/2007

 Eerste semester 2007

 11%

 B.S.: 30/01/2007

 Tweede semester 2006

 10%

 B.S.: 25/07/2006

 Eerste semester 2006

 9,5%

 B.S.: 26/01/2006

 Tweede semester 2005

 9,5%

 B.S.: 09/08/2005

 Eerste semester 2005

 9,5%

 B.S.: 26/01/2005

 Tweede semester 2004

 9,5%

 B.S.: 10/08/2004

 Eerste semester 2004

 9,5%

 B.S.: 26/01/2004

 Tweede semester 2003

 9,5%

 B.S.: 17/07/2003

 Eerste semester 2003

 10%

 B.S.: 14/02/2003

 Tweede semester 2002

 10,5%

 B.S.: 03/10/2002

 

Toepassingsgebied
 
Deze intrestvoet is van toepassing op handelstransacties, dit zijn transacties tussen ondernemingen of tussen ondernemingen en aanbestedende overheden of aanbestedende diensten die leiden tot het leveren van goederen of het verrichten van diensten tegen vergoeding.
 
Hij is niet van toepassing in burgerlijke zaken en evenmin in handelszaken (bijv. voor een transactie tussen een handelaar en een particulier). In dat geval is de wettelijke intrest van toepassing.
 
Indien de partijen niet anders zijn overeengekomen, heeft de schuldeiser, wanneer de schuldenaar niet betaalt binnen de overeengekomen betalingstermijn of, bij gebreke hieraan, binnen de betalingstermijn bepaald in artikel 4 van de Wet betalingsachterstand handelstransacties, vanaf de daarop volgende dag, van rechtswege en zonder ingebrekestelling, recht op de betaling van een interest tegen intrest betalingsachterstand handelstransacties.