Intracommunautaire opgave via Excel indienen

Geschreven door Mevr. Lieve Nelissen, Alaska Accountants, www.alaska-group.eu
Foto:

Wie goederen levert aan btw-plichtigen die in een andere EU-lidstaat dan België gevestigd zijn, moeten een intracommunautaire opgave indienen. In principe moet dat elektronisch gebeuren via een online platform, nl. via het Intervat. Hetzelfde moet ook gebeuren voor de klantenlisting die btw-plichtigen jaarlijks moeten indienen. Voortaan laat de Btw-Administratie toe dat de elektronische indiening ook via een Excel bestand kan gebeuren. 

Iedere Belgische btw-plichtige wordt vandaag de dag geconfronteerd met een heleboel btw-formaliteiten, gaande van het indienen van een btw-aangifte op maand- of kwartaalbasis, maar daarnaast ook het indienen van een jaarlijkse klantenlisting en mogelijks ook van een opgave van intracommunautaire handelingen. In het eerste geval gaat om een listing die tegen elke jaar tegen eind maart moet ingediend zijn voor de verkopen van goederen aan iedere andere Belgische btw-plichtige voor zover het totaal van de verkopen van het jaar daarvoor per Belgisch btw-nummer het bedrag van 250 euro excl. btw overschrijdt.

De intracommunautaire opgave komt enkel kijken bij verkopen van goederen aan btw-plichtigen gevestigd in een andere EU-lidstaat. Naargelang het geval moet die maandelijks of op kwartaalbasis ingediend worden. Een btw-plichtige die op maandbasis btw-aangiften indient, moet de intracommunautaire opgave ook maandelijks indienen. De wijze van indiening gebeurt elektronisch tevens via Intervat, een online platform dat reeds geruime tijd ter beschikking wordt gesteld door de Btw-Administratie. Als een btw-plichtige periodieke btw-aangiften moet indienen, moet in principe de intracommunautaire opgave ook langs elektronische weg ingediend worden.  

Op het intervat moet er gebruik gemaakt worden van de manuele schermen waar vervolgens de nodige gegevens manueel moeten ingevuld worden. De Btw-Administratie laat nu toe dat de klantenlijst en de intracommunautaire opgave met Intervat via een Excel bestand kunnen ingediend worden. Er kan echter niet zomaar eender welk Excel bestand gebruikt worden. Dat kan enkel via het Excel bestand dat de Btw-Administratie op haar website ter beschikking stelt. Knippen en plakken vanuit een andere Excel bestand is wel mogelijk. Nadat de verplichte velden dan werden ingevuld, kan het Excel bestand opgeladen worden. Meer bepaald wordt het Excel bestand dan geconverteerd en opgeslagen als een zgn. XML-bestand.