Interprofessioneel akkoord (IPA) 2019-2020 - Krachtlijnen en tekst

Geschreven door Dhr. Mathias Wouters, Instituut voor Arbeidsrecht, www.law.kuleuven.be/arbeidsrecht
Foto: K2sleddogs  

De sociale partners hebben gedurende de nacht van 25 op 26 februari een ontwerpakkoord gesloten.

De krachtpunten zijn de volgende.

Allereerst werd er een maximale marge voor loonkostenontwikkeling voor de periode 2019-2020 van 1,1 procent afgesproken.

Daarnaast gaan ook de minimumlonen omhoog met 1,1 procent per 1 juli 2019 en dit dus bovenop de index.

Een werkgroep wordt opgericht om voorstellen te formuleren ter verhoging van het gewaarborgd gemiddeld minimummaandinkomen.

Voorts komt er een hogere financiële bijdrage van de werkgevers in de prijs van het openbaar vervoer van de werknemers. 

De forfaitaire bedragen in CAO nr. 19octies worden verhoogd tot 70 % en vanaf 1 juli 2020 zal de cao ook van toepassing zijn op woon-werkverkeer van minder dan vijf kilometer. 

Het aantal vrijwillige overuren wordt opgetrokken van 100 u naar 120 u. 

Tegen 30 september 2019 wordt een interprofessionele regeling gezocht om een alternatieve oplossing te vinden voor het aanwenden van een deel van de ontslagvergoeding, zoals voorzien in artikel 39ter Arbeidsovereenkomstenwet. 

Omtrent de werkloosheid met een bedrijfstoeslag en landingsbanen grijpen de sociale partners terug naar het gemeenschappelijk akkoord van 18 december 2014. 

Tot slot gaan ook de uitkeringen omhoog. 

De laagste uitkeringen stijgen met 2,4 procent, terwijl de hoogste stijgen met 1,1 procent. 

Het akkoord staat nu politiek ter discussie. 

Volledige tekst van het ontwerpakkoord