Inspanning voor risicogroepen opnieuw geactiveerd voor de periode 2017-2018

Geschreven door Lexalert
Foto: Paul Cross  

KB 12 november 2017 ter activering van de inspanning ten voordele van personen die tot de risicogroepen behoren voor de periode 2017-2018 (BS 28 november 2017)

Sinds 1989 voorzien diverse wetten, in uitvoering van de interprofessionele akkoorden, in bijzondere inspanningen van de werkgevers ten voordele van de zgn. risicogroepen (voor de invulling van het begrip risicogroepen, zie www.sociaalcompendium.be).

Sinds 2007 is in een dergelijke inspanning voorzien door een wet van 27 december 2006. Die wet verplicht de werkgevers een inspanning te leveren van 0,10 % van de loonmassa. Het systeem berust op een dubbele mogelijkheid. Ofwel wordt op het vlak van de bedrijfstak of van de onderneming een cao gesloten die voorziet in initiatieven ten voordele van de risicogroepen tot beloop van het vooropgestelde percentage van de loonmassa. Ofwel wordt een daarmee overeenstemmende bijdrage betaald aan de RSZ.

Ander interessant artikel: Het (bijna) absolute recht op vakantie

De bepalingen in de wet van 27 december 2006 waarin de regeling ten voordele van personen die behoren tot de risicogroepen staat ingeschreven, moeten tweejaarlijks geactiveerd worden. Het KB dat voor die activering moet zorgen voor de periode 2017-2018 werd afgelopen week gepubliceerd.