Ingrijpende energetische renovatie - 50% korting op de onroerende voorheffing ifv E-peil

Geschreven door Lexalert
Foto: Mark Evans  

In geval van een ingrijpende energetische renovatie is er een korting voorzien op het verkooprecht en op de onroerende voorheffing.

Om de korting op de onroerende voorheffing bedraagt 50% en geldt voor 5 jaar. ​

Ze moet voldoen aan volgende voorwaarden

  • voor gebouwde onroerende goederen 
  • waarvoor de aanvraag van een stedenbouwkundige vergunning na 31 december 2012 is ingediend; en 
  • die op 1 januari van het aanslagjaar ten hoogste een E-peil hebben volgens de onderstaande tabel:
datum aanvraag stedenbouwkundige vergunning E-peil nieuwbouw E-peil ingrijpende energetische renovatie
vanaf 1 januari 2013 tot en met 31 december 2013  E50  /
vanaf 1 januari 2014 tot en met 31 december 2015  E40  /
vanaf 1 januari 2016 tot en met 30 september 2016   E30  /
vanaf 1 oktober 2016 tot en met 31 december 2019  E30  E90
vanaf 1 januari 2020  E30  /
 

 

Meer weten over de impact van een ingrijpende energetische renovatie op de registratierechten

Een ingrijpende energetische renovatie is een renovatie functiewijziging met een beschermd volume groter dan 800 m3 of een waarbij minstens de opwekkers om een specifiek binnenklimaat te realiseren volledig worden vervangen en minstens 75% van de bestaande en nieuwe scheidingsconstructies die het beschermd volume omhullen en die grenzen aan de buitenomgeving worden geïsoleerd, voor zover het geen ontmanteling, gedeeltelijke herbouw of herbouw betreft. 

Lees de volledige tekst van het decreet van 5 april 2019 houdende wijziging van de Vlaamse Codex Fiscaliteit van 13 december 2013, wat de wijziging van de voorwaarden voor de vermindering van de onroerende voorheffing bij ingrijpende energetische renovatie betreft (B.S. 24 april 2019)