Infomap FOD Financiën Crowdfunding

Geschreven door Lexalert
Foto: Tony Hisgett  

De documentatiemap crowdfunding bundelt antwoorden op alle vragen, meer bepaald vanuit de wetgeving, de rechtspraak en alle andere die een affiniteit hebben met het thema crowdfunding.

Ze werd opgemaakt door de FOD Financiën.