Individuele fiches en samenvattende opgaven - Aanslagjaar 2018 (inkomsten 2017)

Geschreven door Lexalert
Foto: Kirsty Hall  

Op 30 januari 2018 publiceerde de FOD Financiën het overzicth van de individuele fiches en samenvattende opgaves voor het aanslagjaar 2018. 

Individuele fiches en samenvattende opgaven - Aanslagjaar 2018 (inkomsten 2017)

Titelblad van de samenvattende opgave (325)

Lonen – individuele fiche (281.10)

Pensioenen – individuele fiche (281.11)

Vervangingsinkomsten (ziekte- en invaliditeitsverzekering) - individuele fiche (281.12)

Werkloosheidsuitkeringen – individuele fiche (281.13)

Vervangingsinkomen (Verzekeringsinstellingen) – individuele fiche (281.14)

Inkomsten uit pensioensparen (individuele fiche - 281.15)

Wettelijke vergoedingen wegens blijvende ongeschiktheid – individuele fiche (281.16)

Werkloosheidsuitkeringen met bedrijfstoeslag – individuele fiche (281.17)

Vervangingsinkomsten - individuele fiche (281.18)

Bezoldigingen van bedrijfsleiders – individuele fiche (281.20) 

Attest (281.25)

Inkomsten uit de deeleconomie - individuele fiche (281.29) 

Presentiegelden, prijzen, subsidies, onderhoudsuitkeringen, enz. - individuele fiche (281.30)

Roerende inkomsten begrepen in de lijfrenten of tijdelijke renten – individuele fiche (281.40)

Roerende inkomsten begrepen in de lijfrenten of tijdelijke renten - samenvattende opgave (325.40)

Roerende inkomsten begrepen in de lijfrenten of tijdelijke renten – opgave - tussenblad (325.40)

Auteursrechten en naburige rechten– individuele fiche (281.45)

Auteursrechten en naburige rechten - samenvattende opgave (325.45)

Auteursrechten en naburige rechten – opgave - tussenblad (325.45)

Commissies, makelaarslonen, restorno’s, vacatiegelden, erelonen, gratificaties, vergoedingen of voordelen van alle aard – individuele fiche (281.50)

Commissies, makelaarslonen, restorno’s, vacatiegelden, erelonen, gratificaties, vergoedingen of voordelen van alle aard – opgave - tussenblad (325.50)

 

►Blijf op de hoogte over de fiscale actualiteit via de maandelijkse, online seminaries "Up-to-date Fiscaliteit, boekhouding en vennootschap" met Roel VAN HEMELEN (TaxQuest)

Bericht aan de schuldenaars van inkomsten - Aanslagjaar 2018 (inkomsten 2017)

Lonen (Fiche 281.10 – opgave 325.10)

Pensioenen (Fiche 281.11 – opgave 325.11)

Vervangingsinkomen (Ziekte- en invaliditeitsverzekering) (Fiche 281.12 – opgave 325.12)

Werkloosheidsuitkeringen (Fiche 281.13 – opgave 325.13)

Vervangingsinkomen (Verzekeringsinstellingen) (Fiche 281.14 – opgave 325.14)

Inkomsten uit pensioensparen (Fiche 281.15 – opgave 325.15)

Wettelijke vergoedingen wegens blijvende ongeschiktheid (Fiche 281.16 – opgave 325.16)

Werkloosheidsuitkeringen met bedrijfstoeslag (Fiche 281.17 – opgave 325.17)

Vervangingsinkomen (Fiche 281.18 – opgave 325.18)

Bezoldigingen van bedrijfsleiders (Fiche 281.20 – opgave 325.20)

Attest (281.25)

Presentiegelden, prijzen, subsidies, onderhoudsuitkeringen, enz. (Fiche 281.30 – opgave 325.30)

Roerende inkomsten begrepen in de lijfrenten of tijdelijke renten (Fiche 281.40 - opgave 325.40)

Auteursrechten en naburige rechten (Fiche 281.45 – opgave 325.45)

Commissies, makelaarslonen, restorno’s, vacatiegelden, erelonen, gratificaties, vergoedingen of voordelen van alle aard (Fiche 281.50 – opgave 325.50)