Huurovereenkomsten voor en na 1 januari 2019 - Welke bepalingen zijn in Vlaanderen van toepassing?

Geschreven door Lexalert
Foto: Pexels

Het Vlaams Huurdecreet werd gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 7 december 2018 en treedt op 1 januari 2019 in werking. Wat is de impact op bestaande en nieuwe huurovereenkomsten? 

De Woninghuurwet blijft van toepassing op schriftelijke huurovereenkomsten die werden gesloten vóór 1 januari 2019. De Woninghuurwet is terug te vinden in boek III, titel VIII, hoofdstuk II, afdeling II, van het Burgerlijk Wetboek, zoals van kracht vóór de inwerkingtreding van dit Vlaams Huurdecreet 2019. 

Het Vlaams Huurdecreet is van toepassing op de schriftelijke huurovereenkomsten die werden gesloten na 1 januari 2019.

De nieuwe bepalingen in het Vlaams Huurdecreet met betrekking tot de onderhuurovereenkomsten zijn niet van toepassing op onderhuurovereenkomsten die worden gesloten na de inwerkingtreding van dit decreet, zolang de hoofdhuurovereenkomst niet werd gesloten na de inwerkingtreding van dit decreet.

►Blijf op de hoogte van de actualiteit ivm vastgoed. Volg de Up-to-date - Vastgoedrecht met Schoups Advocaten

De bepalingen mbt de vaststelling van de huurprijs en de verrekening kosten en lasten is niet van toepassing op huurovereenkomsten die worden gesloten na de inwerkingtreding van het Vlaams Huurdecreet en die aaneensluitend volgen op een huurovereenkomst die werd gesloten tussen dezelfde huurder en verhuurder vóór de inwerkingtreding van dit decreet.

►Bekijk onze on demand seminaries (aanwezigheidsattesten BIBF, IAB en OVB) over deze topic: 

Het Vlaams Huurdecreet treedt in werking op 1 januari 2019, met uitzondering van de bepalingen met betrekking tot de huurwaarborg (artikel 37 en  artikel 79, tweede lid), die in werking treden op de datum die de Vlaamse Regering bepaalt.

Bekijk de volledige tekst van het decreet van 9 november 2018 houdende bepalingen betreffende de huur van voor bewoning bestemde goederen of delen ervan 

Lees ook: