Huurinkomsten bedrijfsleiders - revalorisatiecoëfficiënt kadastraal inkomen 2018 gepubliceerd

Geschreven door Lexalert
Foto: Aaron Smith  

Elk jaar wordt de revalorisatiecoëfficiënt vastgelegd waarmee men de belastbare waarde van een onroerend goed kan berekenen. Deze omrekening is belangrijk voor bedrijfsleiders die een gebouw ter beschikking stellen van de vennootschap. Een deel van de onroerende inkomsten kunnen als beroepsinkomsten voor de bedrijfsleiders beschouwd worden.

De revalorisatiecoëfficiënt voor kadastrale inkomens (K.I.) voor het aanslagjaar 2018 (inkomstenjaar 2017) bedraagt 4,39.

Deze coëfficiënt is onder meer van belang bij de taxatie van de huurinkomsten die bepaalde bedrijfsleiders genieten.

De revalorisatiecoëfficiënt

Bedrijfsleiders kunnen een gebouw onroerend goed verhuren aan de vennootschap waaraan zij zelf verbonden zijn. Wanneer het bedrag van deze huurprijs groter is dan 5/3e van het gerevaloriseerd kadastraal inkomen, wordt deze huurprijs belast als bedrijfsinkomsten. 

Het gerevaloriseerd kadastraal inkomen is gelijk aan de vermenigvuldiging van het kadastraal inkomen met een revalorisatiecoëfficiënt. Voor het aanslagjaar 2017 (inkomstenjaar 2016) bedroeg deze revalorisatiecoëfficiënt 4,39. 

 Aanslagjaar  Revalorisatiecoëficiënt
 2017  4,39
 2017  4,31
 2016  4,23
 2015   4,23
 2014   4,19
 2013  4,10
 2012  3,97
 2011  3,87

 

Rekenvoorbeeld

Jonas is een ongehuwde bedrijfsleider die een gebouw verhuurt aan zijn vennootschap. Hij ontvangt hiervoor jaarlijks een huurprijs van 460.000 EUR. Het kadastraal inkomen van dit gebouw bedraagt 37.000 EUR. 

Het gerevaloriseerd kadastraal inkomen voor het aanslagjaar 2016 is gelijk aan 162.430 EUR (37.000 x 4,39). En 5/3e van dit gerevaloriseerd KI is dan 270.716 EUR. 

De huurprijs van 460.000 EUR ligt dus hoger dan 5/3e van het gerevaloriseerd KI van 270.716 EUR. Het verschil (460.000 – 270.716 = 189.283 EUR) zal voor Jonas als bedrijfsinkomsten worden belast.

Het bedrag van 189.283 EUR wordt op zijn fiscale fiche 281.20 vermeld. 

Consulteer de volledige tekst van het koninklijk besluit van 18 juli 2017 tot wijziging van het KB/WIB 92, op het stuk van de revalorisatiecoëfficiënt voor kadastrale inkomens