Hoeveel vennootschapsbijdrage 2020

Geschreven door Stefaan Kindt, Alaska, www.alaska-group.eu
Foto: Rawpixel Ltd  

Niet enkel zelfstandigen moeten sociale bijdragen betalen, maar ook vennootschappen moeten jaarlijks een sociale bijdrage ophoesten in de vorm van een vennootschapsbijdrage. In het Belgisch staatsblad is begin juni 2020 de vennootschapsbijdrage voor 2020 gepubliceerd. We bekijken hoeveel deze bedraagt en wanneer ze uiterlijk moet betaald worden.

Vennootschapsbijdrage

De vennootschapsbijdrage is eigenlijk een solidariteitsbijdrage die een ruggensteun zou moeten geven aan alle zelfstandigen en die in principe door elke vennootschap moet betaald worden. Startende vennootschappen moet de vennootschapsbijdrage echter niet betalen, ten minste als ze niet de rechtsvorm heeft van een NV en is ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO). Starters wil zeggen vennootschappen die nog geen drie jaar oud zijn sinds de oprichting. Om de vrijstelling te kunnen toepassen is het daarenboven vereist dat de bestuurder en de meerderheid van de werkende vennoten in de tien jaar voorafgaan aan de oprichting van de vennootschap niet meer dan drie jaar zelfstandig zijn geweest. Jaarlijks moet aan die vrijstellingsvoorwaarden voldaan zijn.  

Volg op 18 juni 2021 van 12:30 uur tot 13:30 uur het online seminar Up-to-date - Fiscaliteit, boekhouding en vennootschap (JUN 2021) met Roel VAN HEMELEN

Groot of klein

De te betalen vennootschapsbijdrage hangt af van de grootte van de vennootschap. Of een vennootschap groot of klein wordt echter niet bepaald door het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen. Net zoals vorig jaar bedraagt de basisbijdrage 347,50 euro die verschuldigd is door vennootschappen waarvan de balanstotaal van het voorlaatste afgesloten boekjaar (2018) lager is dan 702.954,47 euro. Vennootschappen die voormelde maximumgrens overschrijden moeten, net zoals vorig jaar, een verhoogde bijdrage betalen van 868 euro.

►Lees ook: Zomerregeling voor de btw bekend gemaakt

Voor 1 juli

In principe moet de vennootschapsbijdrage voor 1 juli betaald worden, maar door de Coronacrisis wordt aan vennootschappen betalingsuitstel verleend. Er is een automatisch betalingsuitstel tot 31 oktober 2020, zonder dat een vennootschap dus moet aantonen dat er betalingsproblemen zijn door de Coronacrisis. Gaat het daarentegen om o.m. een startende vennootschap die niet ouder is dan 3 jaar, dan ontsnapt een dergelijke vennootschap pas aan betaling van de vennootschapsbijdrage wanneer ze er uitdrukkelijk om verzoekt via een modelformulier. Uiteraard kan uw dossierbeheerder assistentie verlenen bij de aanvraag.