Hoe het recht op deconnecteren invoeren vanaf 1 januari 2018?

Geschreven door Lexalert
Foto: Martin Abegglen  

In de beleidsbrief Werk geeft de regering meer uitleg bij het recht op deconnecteren. 

De digitale samenleving heeft een grote impact op de werkorganisatie binnen ondernemingen: smartphones, tablets en draadloze internetverbindingen zorgen niet alleen voor een toegenomen bereikbaarheid, maar maken ook flexibeler werken mogelijk, zowel wat plaats als wat tijdstip betreft. Werknemers blijven daardoor vaker geconnecteerd, ook buiten de normale kantooruren, waardoor de scheiding tussen werk en privéleven vervaagt en onder druk kan komen.

Gelet op deze nieuwe vormen van arbeidsorganisatie en met het oog op de strijd tegen overmatige werkstress en burn-out, zijn duidelijke afspraken over het gebruik van digitale werkmiddelen en de mogelijkheid tot digitale deconnectie een onderdeel van een duurzaam personeelsbeleid.

Met ingang van 1 januari 2018 willen we dan ook werkgevers ertoe aanzetten om op regelmatige basis overleg te plegen met hun werknemers rond deze problematiek, echter zonder dat het hierbij automatisch gaat om een recht op afschakeling naar Frans voorbeeld. Het gaat eerder om een recht op bespreking van deze materie in de onderneming, waarbij de gemaakte afspraken eventueel kunnen worden vastgelegd in een cao of in het arbeidsreglement.

Ander interessant artikel: Relancewet - Welke maatregelen relevant voor HR-managers en zelfstandigen?

Deze afspraken kunnen betrekking hebben op gedragsregels maar ook op technische oplossingen. De bedoeling is alleszins dat zij tegemoet komen aan de bezorgdheden inzake de work-life balance van werknemers, maar ook duidelijkheid en transparantie scheppen voor werkgevers en werknemers over bereikbaarheid.

Lees meer in de Beleidsbrief Werk 2017-18