Het nieuwe algemeen reglement op de elektrische installaties (nieuw AREI) vanaf 1 juni 2020

Geschreven door , FOD Economie, www.economie.fgov.be
Foto: seeingthrough  

Achtergrond

Sinds 1981 hergroepeert het huidige algemeen reglement op de elektrische installaties (beter gekend als AREI) de reglementaire veiligheidsvereisten voor de elektrische installaties in België. Dat laatste is van toepassing op verschillende soorten installaties: productie, transmissie, distributie, gebruik, binneninstallatie, buiteninstallatie, tijdelijk, enz. Meer dan dertig jaar lang liet het toe om installaties met een hoog veiligheidsniveau uit te voeren.

Wat is het toepassingsgebied?

Het nieuwe AREI kadert in de continuïteit van het huidige AREI.

Het nieuwe AREI is van toepassing zowel op de nieuwe installaties als op de bestaande installaties waarop het huidige AREI van toepassing is.

Waarom die verandering?

Om aan de verschillende verwachtingen van de gebruikers over de aanpassingen van het huidige AREI te voldoen, werd beslist om de structuur van het huidige AREI volledig te herzien. De herstructurering van het huidige AREI heeft als doel als eerste fase van het werk:

  • de leesbaarheid van het huidige AREI te verhogen en de gebruiksvriendelijkheid van het huidige AREI te verbeteren;
  • thematische boeken op te stellen voor het publiek van het huidige AREI;
  • de structuur ervan op een compilatie van verschillende Europese normen te enten;
  • de inhoud van het huidige AREI te hernemen, terwijl de verbeteringen die in de werkgroepen werden gekregen, reeds worden aangebracht.  

In een tweede fase van het werk (na publicatie van het nieuwe AREI) zullen de update en de evolutie van het nieuwe AREI worden voortgezet.

►Lees ook: Nieuw subsidiebesluit voor de (her)aanleg van bedrijventerreinen in werking sinds 1 september 2019

Samenstelling van het nieuwe AREI

Het nieuwe AREI bestaat nu uit 3 thematische boeken:

  • Boek 1: elektrische installaties op laagspanning en op zeer lage spanning;
  • Boek 2: elektrische installaties op hoogspanning;
  • Boek 3: installaties voor transmissie en distributie van elektrische energie.

Timing

Het nieuwe AREI is op 28 oktober 2019 in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd.

Het vervangt het huidige AREI en trekt het in vanaf 1 juni 2020.