Het infoblad werkgever E56 - Naleving van de arbeidsregeling tijdens een loopbaanonderbreking (gewone loopbaanonderbreking / thematische verloven) / tijdskrediet is gewijzigd

Geschreven door Lexalert
Foto: Paul Varuni  

Het infoblad werkgever E56 - Naleving van de arbeidsregeling tijdens een loopbaanonderbreking (gewone loopbaanonderbreking / thematische verloven) / tijdskrediet is gewijzigd.

Een aantal principes die verduidelijkt worden in het infoblad zijn gewijzigd, met name:

  • of een werknemer in loopbaanonderbreking kan werken in een systeem van arbeidsduurverminderingsdagen (ADV-dagen) en
  • of een werknemer in loopbaanonderbreking bijkomende uren of overuren kan presteren.