Hervorming vennootschapsbelasting 2018 - Verhoging DBI-aftrek, investeringsaftrek en uitbreiding vrijstelling van doorstoring

Geschreven door Lexalert

De hervorming van de vennootschapsbelasting werd op 27 oktober 2017 door de regering beslist. Deze omvat onder meer onderstaande maatregelen: 

Verhoging DBI-aftrek naar 100%

De DBI-aftrek wordt vanaf 2018 verhoogd van 95% naar 100%.

Tijdelijke verhoging van de investeringsaftrek

De  investeringsaftrek  voor  KMO’s  van  8%  wordt  verhoogd  naar  20%  voor

investeringen die worden gedaan tussen 1 januari 2018 en 31 december 2019.

Uitbreiding vrijstelling van doorstorting

De BV-vrijstelling wordt (gefaseerd) uitgebreid naar volgende bachelordiploma’s:

  • biotechniek;
  • industriële wetenschappen en technologie, en nautische wetenschappen;
  • productontwikkeling;
  • handelswetenschappen en bedrijfskunde, evenwel beperkt tot de opleidingen die in hoofdzaak zijn gericht op informatica;

Voor 2018-2019 bedraagt de vrijstelling 40 pct. Vanaf 2020 bedraagt de vrijstelling 80 pct.

De diplomalijst wordt verder geanalyseerd tussen eerste en tweede lezing om zo goed mogelijk te focussen op O&O.

Meer weten over: Hervorming vennootschapsbelasting 2018 - Overzicht alle maatregelen