Hervorming vennootschapsbelasting 2018 - Tariefverlaging 2018 en 2020

Geschreven door Lexalert
Foto: With Associates  

De hervorming van de vennootschapsbelasting werd op 27 oktober 2017 door de regering beslist. Deze omvat o.a. een tariefverlaging. Meer info in onderstaande tabel. 

  2018 2020
Nomaal tarief    
Oud  33% 33%
Nieuw 29% 25%
Verlaagd tarief    
Oud Complex systeem
KMO-tarief (verlaagd tarief voor deel belastbare grondslag kleinder dan 100.000 EUR) 20%
Crisisbijdrage    
Oud 3% 3%
Nieuw 2% 0%

 

 • Voor de exit-taks: tarief 12,5% in 2018 en 2019 en 15% vanaf 2020.
 • KMO-tarief: art. 215, derde lid, 1°, 2°, 4° en 6° WIB 92 en art. 15, §§ 1-6 W.Venn)
  • De vennootschap mag jaarlijkse niet meer dan 1 van volgende criteria overschrijden:
   • Personeelsbestand (jaargemiddelde) van 50
   • Jaaromzet (excl. BTW) van 9 miljoen EUR
   • Balanstotaal van 4,5 miljoen EUR
  • Uitkering minimale bedrijfsleidersbezoldiging van 45.000 (vandaag: 36.000)
  • Rechtstreekse controle van de vennootschap door natuurlijke personen
  • Geen beleggingsvennootschap zijn (met afwijkend fiscaal stelsel)
  • Geen financiële vennootschap zijn

Meer weten over: Hervorming vennootschapsbelasting 2018 - Overzicht alle maatregelen