Hervorming vennootschapsbelasting 2018 - Harmonisering stopzettingsmeerwaarden 2018

Geschreven door Lexalert
Foto: faungg's photos  

De hervorming van de vennootschapsbelasting werd op 27 oktober 2017 door de regering beslist. Deze omvat o.a. de harmonisering van de stopzettingsmeerwaarden. 

De aanslagvoet wordt voortaan uniform op 10 pct. vastgelegd voor meerwaarden die worden verwezenlijkt of vastgesteld bij de stopzetting van een éénmanszaak vanaf de leeftijd van 60, wegens overlijden of in het kader van een gedwongen definitieve stopzetting.

Voor stopzettingsmeerwaarden op financiële vaste activa en andere aandelen geldt het tarief van 10 pct. enkel in zoverre het belastbare bedrag ervan hoger is dan het totale bedrag van de minderwaarden die er vroeger op aangenomen zijn.

Meer weten over: Hervorming vennootschapsbelasting 2018 - Overzicht alle maatregelen