Hervorming vennootschapsbelasting - Harmonisering autokosten personenbelasting

Geschreven door Lexalert
Foto: Ben Beltran  

De hervorming van de vennootschapsbelasting werd op 27 oktober 2017 door de regering beslist. Deze omvat o.a. de harmonisering van de aftrek van de autokosten in de personenbelasting. 

De aftrekbaarheid van autokosten wordt geharmoniseerd aan de regeling in de VENB (toepassing CO2-formule). Voor wagens aangekocht voor 1/1/2018 geldt een grandfathering: zij kunnen de nieuwe formule toepassen indien die voordeliger uitvalt, en anders de 75% aftrekbaarheid behouden.

Deze harmonisatie werd ook doorgevoerd m.b.t. de autokosten van minibussen voor collectief vervoer georganiseerd door de werkgever (waardoor deze in de PB ook niet meer aan 120% aftrekbaar zijn vanaf 2020).