Hervorming vennootschapsbelasting 2018 - Wijziging afschrijvingsregimes

Geschreven door Lexalert
Foto: Memphis CVB  

De hervorming van de vennootschapsbelasting werd op 27 oktober 2017 door de regering beslist. Deze omvat o.a. de wijziging van de afschrijvingsregimes. 

Het  degressief  afschrijvingsstelsel  (art.  64  WIB  92)  wordt  opgeheven  in  de vennootschapsbelasting.

Pro-rata temporis afschrijven in het jaar van de investering wordt voortaan ook verplicht voor kleine vennootschappen (art. 196, § 2 WIB 92).

Bovendien wordt een administratieve vereenvoudiging aangebracht voor KMO’s. Zij mogen bij de aankoop komende kosten ofwel ineens aftrekken ofwel afschrijven, maar indien zij voor het laatste opteren wordt voortaan gepreciseerd dat de afschrijving moet gelijklopen met het hoofdbestanddeel waarop de bijkomende kosten slaan.

De wijziging van de afschrijvingsregimes is van toepassing op de activa verkregen of tot stand gebracht vanaf 1 januari 2020.

Meer weten over: Hervorming vennootschapsbelasting 2018 - Overzicht alle maatregelen