Hervorming vennootschapsbelasting 2018 - Voorafbetalingen en vooruitbetaalde kosten

Geschreven door Lexalert
Foto: Nathaniel_U  

De hervorming van de vennootschapsbelasting werd op 27 oktober 2017 door de regering beslist. Deze omvat o.a. voorafbetalingen en vooruitbetaalde kosten. 

Voorafbetalingen

De toepassing van art. 163 WIB 92 wordt uitgesloten voor vennootschappen: dat artikel bepaalt nu dat er geen vermeerdering verschuldigd is als het bedrag ervan lager is dan 0,5% van de belasting waarop ze is berekend of lager dan € 50 (niet geïndexeerd bedrag). De vermeerdering zal voor vennootschappen m.a.w. altijd worden toegepast.

Starters worden gedurende de eerste 3 boekjaren vanaf de oprichting uitgesloten van de vermeerdering.

De bestaande berekening van de vermeerdering blijft behouden (2,25 x basisrentevoet) maar de basisrentevoet die thans minstens 1% bedraagt, wordt “minstens 3%” om zo bedrijven ertoe aan te zetten veel meer voorafbetalingen te doen.

Vooruitbetaalde kosten

Voortaan ook verplicht op fiscaal gebied het matching principe toe te passen (kosten die slaan op een volgend boekjaar zijn pas in dat volgend boekjaar aftrekbaar).

Planningstechniek (bv. vooruitbetaling van huur) wordt zo aan banden gelegd.

Meer weten over: Hervorming vennootschapsbelasting 2018 - Overzicht alle maatregelen