Hervorming vennootschapsbelasting 2018 - Verhoging van sanctie bij niet-aangifte in de vennootschapsbelasting

Geschreven door Lexalert
Foto:

De hervorming van de vennootschapsbelasting werd op 27 oktober 2017 door de regering beslist. Deze omvat o.a. de verhoging van sanctie bij niet-aangifte in de vennootschapsbelasting

De sanctie voor niet-aangifte in de vennootschapsbelasting wordt opgetrokken en volgt de dalende evolutie van het nominaal tarief van de vennootschapsbelasting.

Voor 2018-2019 wordt het bedrag van de belastbare forfaitaire minimumwinsten van 19.000 EUR (artikel 182, § 2, KB/WIB 92) opgetrokken tot 34.000 EUR. Dit bedrag wordt in 2020 opgetrokken tot 40.000 EUR.

Deze sanctie voor niet aangifte leidt gedurende de drie hervormingsjaren dan telkens tot een te betalen bedrag vennootschapsbelasting van ca. € 10.000, nl:

Jaar

Minimale belastbare basis

tarief

Te betalen

2018

34 000,00

29,58%

10 057,20 €

2019

34 000,00

29,58%

10 057,20 €

2020

40 000,00

25%

10 000,00 €

 

De sanctie zal bovendien verder worden verhoogd in het geval van een tweede, derde, vierde en volgende inbreuk met respectievelijk 25%, 50%, 100% en 200% (dit dient via KB te gebeuren). Het nieuwe bedrag wordt jaarlijks geïndexeerd vanaf 2021.   De   bestaande  administratieve   tolerantie   tot   rechtzetting   tijdens   de bezwaartermijn blijft behouden.

De bijzondere forfaits voor bepaalde sectoren zullen ook worden herzien (via KB).

Meer weten over: Hervorming vennootschapsbelasting 2018 - Overzicht alle maatregelen