Hervorming vennootschapsbelasting 2018 - Vaste inrichtingsproblematiek

Geschreven door Lexalert

De hervorming van de vennootschapsbelasting werd op 27 oktober 2017 door de regering beslist. Deze omvat o.a. de verruiming van de definitie van de vaste inrichting.

Definitie van Belgische vaste inrichting werd verruimd met zgn. commissionairs, indien zij in eigen naam optreden, maar nauw verbonden zijn met een buitenlandse vennootschap waarvoor zij in België optreden. Dit geeft een invulling aan BEPS-actiepunt 7.

Verder wordt gepreciseerd dat de definitie voorts op basis van de werkzaamheden binnen de OESO en EU verder zal worden bijgewerkt om een betere nexus voor taxatie te creëren voor de digitale economie. In de EU wordt momenteel gewerkt aan een voorstel tegen het eind van het jaar, om ook over te maken aan de OESO. Een nieuw interim-rapport van de OESO hieromtrent wordt in de loop van 2018 verwacht.

Meer weten over: Hervorming vennootschapsbelasting 2018 - Overzicht alle maatregelen