Hervorming vennootschapsbelasting 2018 - Taxatie van herbeleggingsmeerwaarden

Geschreven door Lexalert
Foto: airpix  

De hervorming van de vennootschapsbelasting werd op 27 oktober 2017 door de regering beslist. Deze omvat o.a. de taxatie van herbeleggingsmeerwaarden. 

Ook hier kan men anticiperen op een tariefverlaging, door meerwaarden gespreid te laten taxeren of vrij te stellen in het kader van een herbeleggingsregeling, zelfs indien men niet het oogmerk heeft om effectief te herinvesteren. Dit komt doordat bij een spontane belastbaarstelling van de meerwaarde, voordat de herbeleggingstermijn is verstreken, vandaag geen nalatigheidsinteresten verschuldigd zijn.

Om dit te voorkomen, zal voorzien worden dat deze meerwaarden (vrijgesteld tussen 2017 en 2020), die vervolgens belastbaar worden gesteld wegens het niet herbeleggen binnen de wettelijk voorziene voorwaarden en termijn, alsook de meerwaarden die in dit kader spontaan worden belastbaar gesteld vóór het verstrijken van de herbeleggingstermijn, steeds worden belast tegen het nominale tarief van de vennootschapsbelasting dat van toepassing was op het moment dat de meerwaarde verwezenlijkt werd.

Bovendien zullen voortaan ook nalatigheidsinteresten verschuldigd zijn in geval van spontane belastbaarstelling van de meerwaarde.

Meer weten over: Hervorming vennootschapsbelasting 2018 - Overzicht alle maatregelen