Hervorming vennootschapsbelasting 2018 - Notionele interestaftrek (NIA) op bijkomend kapitaal

Geschreven door Lexalert

De hervorming van de vennootschapsbelasting werd op 27 oktober 2017 door de regering beslist. Deze omvat o.a. de omvorming van de notionele intrestaftrek op bijkomend kapitaal. 

Omvorming van de bestaande NIA tot een systeem dat enkel betrekking heeft op het incrementele kapitaal:

  • Enkel het bijkomend kapitaal ten aanzien van een voortschrijdend gemiddelde van de vijf voorbije jaren komt in aanmerking als berekeningsbasis.
  • Hiervoor wordt het gemiddelde van het eigen vermogen van het betrokken jaar samen met de 4 voorgaande vergeleken met het gemiddelde van de 5 jaren voorafgaand aan het betrokken jaar en wordt de aangroei berekend.
  • Aldus wordt de aftrek gespreid over een periode van 5 jaar en is de NIA minder gevoelig voor misbruik. Ook dient er door het uitvlakken van aanpassingen (5 jaar-periode) aan het eigen vermogen geen correctie te gebeuren voor dalingen van dat eigen vermogen.

De vorming en de uitsluitingen van deze incrementele NIA blijven hetzelfde als in het huidige systeem, inclusief het hogere percentage voor de KMO.

De overgangsbepaling voorzien in artikel 536 WIB 92, eerste en laatste lid, voor de overgedragen NIA t.e.m. aanslagjaar 2012, blijft van toepassing. De opgebouwde stocks van NIA blijven m.a.w. behouden: 7 jaar overdraagbaarheid + beperking tot 1 miljoen + 60%.

Meer weten over: Hervorming vennootschapsbelasting 2018 - Overzicht alle maatregelen