Hervorming vennootschapsbelasting 2018 - Minimum belastbare basis

Geschreven door Lexalert
Foto: Gabor Kiss  

De hervorming van de vennootschapsbelasting werd op 27 oktober 2017 door de regering beslist. Deze omvat o.a. de minimum belastbare basis. 

Naar analogie met Duitsland en andere EU landen wordt het gebruik van overgedragen verliezen (en bij uitbreiding andere overgedragen componenten) beperkt in functie van het resultaat van het jaar.

Hoe werkt het:

  • De aftrekposten vorige verliezen, overgedragen DBI, overgedragen aftrek voor innovatie-inkomsten, overgedragen NIA en de nieuwe incrementele NIA worden elk jaar beperkt tot een bepaalde “korf”.
  • De  aftrekken die  niet konden worden afgetrokken  door  de  korfbeperking blijven overdraagbaar zoals dat vandaag is
  • Voor starters worden de overgedragen verliezen gedurende de eerste vijf boekjaren niet onderworpen aan de beperking.

Deze “korf” is beperkt tot 1 miljoen euro + 70%. Dit impliceert dat 30% van de winst bovenop het bedrag van 1 miljoen euro een minimale belastbare basis in de vennootschapsbelasting vormt. Deze kan enkel weggewerkt worden met bijvoorbeeld de innovatieaftrek (die niet beperkt wordt in de korf). 

Huidige volgorde

 

Beperking

3de bewerking

Niet belastbare elementen

 

4de bewerking

DBI        van        het        jaar        zelf

+ overgedragen DBI

 

5de bewerking

Aftrek octrooi-inkomsten

 

6de bewerking

NIA

 

7de bewerking

Overgedragen vorige verliezen

 

8ste bewerking

Investeringsaftrek

 
 

SALDO

 

9de bewerking

Overgedragen NIA

Beperkt tot 1.000.000

+   60%    van   saldo

> 1.000.000

 

Nieuwe volgorde

Beperking

Niet belastbare elementen

 

DBI van het jaar zelf

Overgedragen DBI verhuist naar de korf

Aftrek van groepsbijdrage

Nieuwe  toegevoegde  aftrek  mbt. fiscale consolidatie

Overgangsregeling      aftrek      octrooi- inkomsten

T.e.m. 30/6/2021

Aftrek innovatie-inkomsten

 

Investeringsaftrek

 

SALDO

 

NIA (incrementeel)

Deze    aftrekken    worden    samen beperkt  in  een  korf  die  maximaal

gelijk is aan 1.000.000 + 70% op het

saldo    B0    dat    overblijft   na    de investeringsaftrek.

Overgedragen DBI

Overgedragen        aftrek        innovatie- inkomsten

Overgedragen         vorige         verliezen

(onbeperkt)

Overgedragen NIA (onbeperkt)

Overgedragen NIA (7 jaar)

 

Meer weten over: Hervorming vennootschapsbelasting 2018 - Overzicht alle maatregelen