Hervorming vennootschapsbelasting 2018 - Meerwaarden in de vennootschap

Geschreven door Lexalert
Foto: kafka4prez  

De hervorming van de vennootschapsbelasting werd op 27 oktober 2017 door de regering beslist. Deze omvat o.a. het afschaffen van het minimumtarief van 0,4% en het het harmoniseren van de voorwaarden meerwaarden op aandelen en DBI-voorwaarden. 

Afschaffen van minimumtarief van 0,4%

Het  minimumtarief  van  0,4%  voor  grote  ondernemingen  afgeschaft  wordt afgeschaft. Dit zorgt voor een vereenvoudiging van de regeling.

Harmoniseren voorwaarden meerwaarden op aandelen en DBI-voorwaarden

Huidig systeem (voor hervorming)

 

Taxatievoorwaarde voldaan

Taxatievoorwaarde niet voldaan

Houdduur < 1 jaar

25,75%

standaardtarief

33,99% (GO) Verlaagd opklimmend tarief (KMO)

Houdduur > 1 jaar

0,412% (GO)

0% (KMO)

 

Om de uitkeringen van dividenden en het behalen van meerwaarden te neutraliseren (en dus conversie van dividenden in meerwaarden tegen te gaan) worden de DBI-voorwaarden en vrijstellingsvoorwaarden voor meerwaarden op aandelen op elkaar afgesteld.

Dit zorgt er ook voor dat normale beleggingen niet via de vennootschap gebeuren maar door de natuurlijke personen zelf.

Vandaag gelden 2 voorwaarden (taxatievoorwaarde en houdduur van 1 jaar). Afstemming met DBI-voorwaarden heeft tot gevolg dat ook een participatie van minstens 10% of 2,5 miljoen EUR waarde moet voorhanden zijn voor vrijstelling.

Dekkingsactiva van verzekeringsondernemingen (ter waarborg van hun verplichtingen jegens de verzekerden) blijven uitgesloten van de participatievoorwaarde.

Overzicht hervorming

fase   1   hervorming

2018 - 2019

taxatievoorwaarde én participatievoorwaarde voldaan

Participatievoor waarde                       niet voldaan

taxatievoorwaarde niet voldaan

Houdduur < 1 jaar

25,50% (GO)

20,40% (KMO) =

standaardtarief

standaardtarief

29,58% (GO)

20,40% (KMO)

standaardtarief

29,58% (GO)

20,40% (KMO)

Houdduur ≥ 1 jaar

0%

 

fase 2 hervorming vanaf 2020

taxatievoorwaarde én participatievoorwaarde voldaan

Participatievoorwaarde niet voldaan

taxatievoorwaarde niet voldaan

Houdduur < 1 jaar

standaardtarief

25% (GO)

20% (KMO)

standaardtarief

25% (GO)

20% (KMO)

standaardtarief

25% (GO)

20% (KMO)

Houdduur ≥ 1 jaar

0%

 

Hervorming vennootschapsbelasting 2018 - Bekijk alle maatregelen