Hervorming vennootschapsbelasting 2018 - Kapitaalverminderingen

Geschreven door Lexalert
Foto: Images Money  

De hervorming van de vennootschapsbelasting werd op 27 oktober 2017 door de regering beslist. Deze omvat o.a. de wijzigingen mbt de kapitaalvermindering. 

Een kapitaalvermindering wordt voortaan pro rata aangerekend op enerzijds het gestort kapitaal (geen RV) en anderzijds op de belaste reserves (binnen of buiten kapitaal) en de in kapitaal geïncorporeerde vrijgestelde reserves (toepassing van RV).

Niet (onmiddellijk) uitkeerbare reserves worden echter uit die pro rata en aanrekening gehouden (bv. liquidatiereserve, voorzieningen, onbeschikbare reserves).

De overgangsregeling voor liquidatieboni (art. 537 WIB) blijft evenwel bij voorrang gelden op deze kapitaalverminderingen. De nieuwe regeling geldt dus niet voor deze kapitaalverminderingen.

De regeling treft ook de liquidatiereserve niet!

De regeling geldt eveneens voor buitenlandse vennootschappen.

De  regeling zal  gelden voor  kapitaalverminderingen  (algemene vergadering) vanaf 1 januari 2018.

Meer weten over: Hervorming vennootschapsbelasting 2018 - Overzicht alle maatregelen