Hervorming vennootschapsbelasting 2018 - Internationale verliesverrekening vaste inrichtingen

Geschreven door Lexalert

De hervorming van de vennootschapsbelasting werd op 27 oktober 2017 door de regering beslist. Deze omvat o.a. de internationale verliesverrekening voor vaste inrichtingen​.

Verliezen van buitenlandse vaste inrichtingen waarvan de winst bij verdrag wordt vrijgesteld in België zullen voortaan enkel nog in België aftrekbaar zijn voor zover deze “definitief zijn” en geleden zijn in de EER. Dit is het geval indien de inrichting wordt gesloten en de verliezen niet meer kunnen worden afgetrokken in dat land op winsten van een andere inrichting of persoon.

Indien de inrichting binnen de 3 jaar opnieuw activiteiten opstart binnen die Staat, wordt het verlies in België teruggenomen.

Meer weten over: Hervorming vennootschapsbelasting 2018 - Overzicht alle maatregelen