Hervorming vennootschapsbelasting 2018 - Hybride mismatches

Geschreven door Lexalert
Foto: Dee West

De hervorming van de vennootschapsbelasting werd op 27 oktober 2017 door de regering beslist. Deze omvat o.a. hybride mismatches.

Artikel 9 van de ATAD 1-richtlijn, als gewijzigd door de ATAD 2-richtlijn, bepaalt dat volgende hybride mismatches (nl. dubbele aftrek of aftrek zonder corresponderende belasting) die ontstaan tussen gelieerde ondernemingen of uit hoofde van een gestructureerde regeling (i.e. een regeling die opgezet opgesteld rekening houdend met het voordeel van deze mismatch), als volgt moeten worden vermeden:

  • aftrek zonder betrekking in de heffing: weigering van de aftrek in de staat van de betaler en indien dit niet gebeurt, in tweede instantie, betrekking in de winst in de staat van de ontvanger;
  • dubbele aftrek: weigering van de aftrek in de staat van de investeerder en indien dit niet gebeurt, in tweede instantie, weigering van aftrek in de staat van de betaler).

De richtlijn voorziet bijzondere regels voor mismatches door een omgekeerde hybride (“reverse hybrid mismatches”), mismatches door fiscaal inwonerschap (“tax residency mismatches”) en “imported mismatches”.

Meer weten over: Hervorming vennootschapsbelasting 2018 - Overzicht alle maatregelen