Hervorming vennootschapsbelasting 2018 - Exit taxatie

Geschreven door Lexalert
Foto: Shannon Clark  

De hervorming van de vennootschapsbelasting werd op 27 oktober 2017 door de regering beslist. Deze omvat o.a. exit taxatie in het kader van de ATAD maatregelen.

Wat concreet wijzigt is dat voortaan ook ingeval een overdracht van een Belgische vennootschap aan een van haar buitenlandse vaste inrichtingen ook exit-taks van toepassing zal zijn.

(Vandaag kennen we al een exit taks bij verplaatsing van de zetel van de vennootschap naar het buitenland of overdrachten van activa van een Belgische vaste inrichting naar het buitenland).

Step-up: De richtlijn verplicht ook de Belgische regels voor step-up te herzien. Indien de overdracht in het buitenland belast wordt (met uitzondering van overdrachten vanuit belastingparadijzen) zal voortaan een volledige step-up gelden. Deze step-up zal ook gelden voor overdrachten vanuit een niet EU- lidstaat (uitgezonderd de overdrachten vanuit belastingparadijzen), voor zover met dat land uitwisseling van fiscale inlichtingen mogelijk is op grond van een bilateraal akkoord of een bilateraal of multilateraal gesloten juridisch instrument. Op deze manier wordt dubbele belasting vermeden ingeval van onder meer immigratie van vennootschappen naar België en wordt een belangrijk fiscaal obstakel voor investering in België opgeheven.

Meer weten over: Hervorming vennootschapsbelasting 2018 - Overzicht alle maatregelen